Info

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Po dvojročnej pauze, kedy sa kvôli pandemickým opatreniam v súvislosti s Covid-19 konal Deň otvorených dverí len symbolicky, sa tento rok brány Národného žrebčína opäť otvorili pre širokú verejnosť.  Návštevnosť pokorila všetky doterajšie rekordy. Príjemné jarné  počasie v spojitosti s vyhliadkou na deň plný zážitkov prilákali do Topoľčianok viac ako 15 000 návštevníkov.

Voltížne sústredenie v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Voltížne sústredenie v Národnom žrebčíne Topoľčianky

V dňoch 25.-27.3.2022 zorganizovalo voltížne oddelenie JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky pod vedením Borisa Kodak voltížne sústredenie pre kluby Západoslovenskej oblasti SJF. Podujatia sa zúčastnilo takmer 20 cvičencov z troch klubov – SOUP Šaľa pod vedením asistentky hlavnej trénerky Beaty Tóthovej, JK Farao pod vedením Vladimíry Lenčéšovej a domáci cvičenci pod vedením Borisa Kodaka.

Sústredenie bolo zamerané na kondičnú prípravu a technické vycibrenie predovšetkým povinnej, ale aj voľnej zostavy jednotlivcov. Podujatie malo niekoľko častí, pričom každá bola vedená odborným lektorom. Zlepšenie kondície mal na starosti fitness tréner Juraj Pacalaj. Iveta Moravská s účastníkmi zlepšovala umelecký prejav v tanečnej časti. Technické predvedenie jednotlivých cvikov viedla gymnastická trénerka Elena Cingelová. Voltížnu časť si zobral pod palec Boris Kodak.

Na záver sústredenia sa konala barellová súťaž na trenažéri v kategórii jednotlivcov. Víťazi a umiestnení získali zaujímavé vecné ceny a všetci účastníci sústredenia dostali za trojdňové zápolenie sladkú odmenu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProIda5f06faa94

Seminár „Natural balance“ v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Seminár „Natural balance“ v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Dňa 19.2.2022 zorganizoval Slovenský podkúvačský cech seminár s názvom Natural balance zameraný na úpravu bosého kopyta. Národný žrebčín v Topoľčiankach zastrešil toto podujatie poskytnutím svojich priestorov. Ako školiteľ prijal pozvanie v Európe uznávaný odborník v danej téme Daniel Anz, ktorý sa špecializuje na tzv. bosý trim. Seminár slúžil na zvýšenie odbornosti členov Slovenského podkúvačského cechu. Na záver účastníci obdržali certifikát o jeho absolvovaní.

Ing. Samuel Sokol oslávil 60tku

Ing. Samuel Sokol

   V uplynulých dňoch oslávil svoje životné jubileum bývalý úspešný dostihový jazdec a tréner Ing. Samuel Sokol, ktorý momentálne pôsobí v Národnom žrebčíne Topoľčianky na pozícii „vedúci chovu koní a tréner dostihových koní“. Ako to už chodí, jeho cesta do Národného žrebčína nebola priamočiara a tak sme boli zvedaví, čo všetko tomu predchádzalo.

Aká bola športová sezóna 2021 v Národnom žrebčíne Topoľčianky?

Aká bola športová sezóna 2021 v Národnom žrebčíne Topoľčianky?Jazdecký klub pri Národnom žrebčíne Topoľčianky sa venuje takmer všetkým jazdeckým disciplínam. Vo svojich priestoroch zastrešuje drezúrne, parkúrové, voltížne, záprahové a vytrvalostné oddelenie. Vytvára podmienky pre trénovanie koní a zároveň podporuje šport organizovaním pretekov. Hlavným cieľom športovej činnosti je predovšetkým testácia koní rôznych plemien narodených v Národnom žrebčíne. Sezóna 2021 bola pre jazdcov a kone z JK pri NŽ Topoľčianky mimoriadne úspešná. Získali množstvo medailí hneď v niekoľkých disciplínach na Majstrovstvách Slovenskej republiky. Sezóna v Národnom žrebčíne však nie je len o športových  podujatiach. V nabitom kalendári je každoročne zahrnutých aj veľa zaujímavých chovateľsko-spoločenských akcií.

FAVORY XX-1 ODŠTARTOVAL NOVÚ CHOVATEĽSKÚ SEZÓNU ŽREBČÍNA

FAVORY XX-1 ODŠTARTOVAL NOVÚ CHOVATEĽSKÚ SEZÓNU ŽREBČÍNA   Dňa 18. januára sa v ranných hodinách na objekte Hostie narodil ako prvé žriebä v tomto roku lipicanský žrebček Favory XX-1 po novozaradenom žrebcovi 113 Favory XX Sofija. Týmto otvoril malý Favory nielen chovateľskú sezónu v Národnom žrebčíne, ale aj chovateľskú kariéru jeho otca, pretože je jeho prvým potomkom.

HIPOLOGICKÁ EXPOZÍCIA V TOPOĽČIANKACH

HIPOLOGICKÁ EXPOZÍCIA V TOPOĽČIANKACH

Topoľčianky sú skutočnou „Mekkou chovu koní“ na Slovensku. Okrem ušľachtilých a vzácnych koní sa môže Národný žrebčín popýšiť aj jedinečnou hipologickou expozíciou. O jej histórii, ale aj súčasnosti sme sa zhovárali s jej správcom - Ing. Andrejom Magáthom.

Návšteva štátneho tajomníka MPRV SR Milana Kyseľa

Návšteva štátneho tajomníka MPRV SR Milana Kyseľa

Dňa 9. novembra 2021 sa v Topoľčiankach konalo stretnutie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milana Kyseľa a štátneho tajomníka ministerstva poľnohospodárstva pre lesy a pôdu Maďarskej republiky Pétera Zambóa. 

Ústrednou témou stretnutia bola tvorba metodík vyčíslovania škôd spôsobovaných voľne žijúcimi zvieratami na lesných porastoch, poľnohospodárskych plochách, ako aj v oblasti akvakultúry.

Pri tejto príležitosti vládni predstavitelia navštívili Národný žrebčín “Topoľčianky“ š.p. V popoludňajších hodinách ich privítal riaditeľ  Michal Horný, ktorý  predstavil činnosť a smerovanie podniku. Následne sa delegácia presunula do hipologickej expozície, kde sú k nahliadnutiu vzácne artefakty z histórie žrebčína.

 

Výsadba starých odrôd jabloní v Národnom žrebčíne “Topoľčianky “ š.p.

Výsadba starých odrôd jabloní v Národnom žrebčíne “Topoľčianky “ š.p.

Chov koní v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p. je všeobecne známy. Okrem chovu koní bola jednou z výrobných činností aj špeciálna rastlinná výroba, zameraná na pestovanie ovocia.

Po vzniku Štátneho žrebčína Topoľčianky v roku 1921 sa začala výstavba chovných objektov. Súbežne s výstavbou sa robila aj obnova prístupových ciest. V tomto období boli vysadené aleje z jabloní ale aj iných ovocných druhov pozdĺž ciest, čo bolo vtedy ešte samozrejmosťou, keďže výsadby alejí sa často realizovali v období Rakúsko – Uhorska. A práve tieto aleje boli súčasťou špeciálnej rastlinnej výroby – ovocinárstva. Slúžili na zásobovanie zamestnancov ovocím, ovocie sa aj predávalo a tiež bolo a aj je doplnkovým krmivom pre kone. Aleje z ovocných stromov poskytujú tieň, slúžia ako vetrolamy a sú krajinotvorným prvkom.

V žrebčíne Topoľčianky boli vysadené prevažne jednodruhové aleje a ovocné sady. Čerešňový sad – Hostie, orechový a jabloňový sad – Košiar, slivkový sad- Rybník, višňový sad – Žikava (Cudenice). K jednotlivým chovným objektom boli vysadené pozdĺž ciest aleje z jabloní – Hostie, z jabloní, sliviek a čerešní – Krásny majer, Breziny. Dĺžka výsadieb predstavovala približne 6 km. V súčasnosti sú aleje značne zredukované. Počas celého obdobia ich existencie neboli doplňované alebo obnovované. Preto vznikla myšlienka dosadiť pri príležitosti 100. výročia založenia žrebčína jablone pôvodných odrôd.

Ako lokalita obnovy jestvujúcej výsadby bol vybraný úsek prístupovej cesty ku chovnému objektu Hostie. Pôvodne tu bolo vysadených 279 ks jabloní, z ktorých sa zachovalo 152. Keďže na výsadbu mali byť použité pôvodné odrody, bolo potrebné odobrať vzorky jabĺk a určiť ich. S identifikáciou jednotlivých odrôd veľmi ochotne pomohla pani Ing. Eva Šidová, PhD. Určila 14 odrôd : Hvězdnatá reneta, Boskopské červené, Croncelské, Coulonova reneta, Borovinka – Charlamovski, Beforest, Nonetit- Matkino, Smiřické vzácne, Jadernička moravská, Strýmka, Oldenburgovo, Parkerovo, Malinové hornokrajské a Stayman Winesap. Výsadbový materiál dodala Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty  Moravské Lieskové. Výsadba bola zrealizovaná 29.10.2021 svojpomocne zamestnancami žrebčína vo svojom voľnom čase a vysadených bolo 127 jabloní z 9 pôvodných odrôd. Doplnené boli časti jestvujúceho stromoradia s tým, že staré,  možno aj 100 ročné jablone zostali zachované ako svedkovia ovocinárskej histórie žrebčína.

Dnes má Národný žrebčín  “Topoľčianky“ š.p. vzácny nie len genofond koní, ale aj menší hoci historicky nie bezvýznamný genofond jabloní.

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProId8d37a5002d

 

Skúšky výkonnosti žrebcov v Národnom žrebčíne “Topoľčianky“ š.p.

Komisia pri hodnotení typu a exteriéru

Predseda komisie:

Ing. Péter GÖRÖZDI

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Eugen Feherváry

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracovali:

Ing. Samuel Sokol, vedúci chovu koní

Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci PK a marketingu

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

Za ŠVPS:

MVDr. Oto Naď

Pozvaný:

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní.

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra), hodnotenie pohybu vo voľnosti

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1400 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis.

Zápis:

Dňa 28.10.2021 sa konali skúšky výkonnosti koní GR (žrebcov) vo vlastníctve Národného žrebčína “Topoľčianky“ š.p a súkromných majiteľov Darina Bartalová (Skarr) a Lucia Rovná – SHR (Siglavy Bagdady Bánát BI). Žrebec Siglavy Bagdady Bánát bude disciplínu C3 prijazdenosť absolvovať v budúcom roku 2022.

Kone boli na skúšky výkonnosti dobre pripravené a skúšky prebiehali podľa časového harmonogramu.

VÝSLEDKY HODNOTENIA KONÍ:

č./ Meno KOŇA

Trieda/Počet bodov

 
 

1.      O´BAJAN V-32

ELITA (8,75 b.)

 

2.      O´BAJAN V-13

ELITA (8,48 b.)

 

3.      Gazal VIII-21

ELITA (8,40 b.)

 

4.      Conversano XIII-68

ELITA (8,56 b.)

 

5.      Pluto XXI-14

ELITA (8,72 b.)

6.      Siglavy XIII-26

ELITA (8,54 b.)

 

7.      Siglavy Bagady Bánát

nedokončil

 

8.      SkaRR

ELITA (8,10 b.)

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProIdbb8e62ec06

 

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 13.-14.10.2021

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 13.-14.10.2021

Výberová komisia

 • Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Ing. Michaela Horná, PhD.
 • Ing. Kamil Šulko

Hodnotiteľská a chovateľská komisia

 • Ing. Péter Görözdi  – poverený predseda
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Ing. Michaela Horná, PhD.
 • Ing. Kamil Šulko
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Pavol Gašpar

Za regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 • MVDr. Oto Naď

Pozvaní:

 • MVDr. Dušan Solár
 • Ing. Lenka Capeková, PhD. MP a RV SR

Za PI SR:

 • Ing. Klára Tokovská (PI SR NR)
 • Ing. Pavla Tušková (PI SR NR)

   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 13. – 14.10. 2021  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“  š.p. Bolo prehliadnutých 7 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 7 shagya-arabských pepinierov, 34 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 pepinierov plemena huculský kôň, 26 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 1 pepinier v chove plemena slovenského teplokrvníka, 22 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka,    4 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 38 koní vo výcviku, 35 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.   

   Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach, vzhľadom k zavedeniu celoplošnej inseminácie v sezóne 2021 (žrebnosť 76 %).

   Komisia pozitívne hodnotila prijaté zooveterinárne opatrenia vzhľadom k herpes vírusu, vnútorným parazitom, dezinfekcii a asanácii ustajňovacích priestorov a pastvín pre kone, ako aj renováciu odchovného objektu Breziny.

   Komisia odporúča v budúcej chovateľskej sezóne využiť plemenného žrebca Siglavy Bagdady VIII vzhľadom k jeho vysokému veku a vzácnosti línie v stáde shagya-arabských kobýl podľa možností s ohľadom na jeho  vek a  zdravotný stav.

   Komisia pozitívne hodnotí spoluprácu so Štátnym žrebčínom Marbach pri zabezpečení špičkových žrebcov pre stádo slovenského teplokrvníka v Národnom žrebčíne a pre zemský chov koní.  

   Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

   Výberová komisia oceňuje dlhoročnú chovateľskú prácu pri zachovaní cenného genetického materiálu v 100-ročnej histórii chovu koní, dôstojné oslavy spojené s medzinárodným chovateľským šampionátom 4-roch plemien koní za účasti 160 koní z 11 krajín Európy ukončené slávnostným galaprogramom.

   

   Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProIde801e8ccce

Uvedenie do života knihy: Národný žrebčín Topoľčianky 1921 – 2021

zamestnanci web

Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Národného žrebčína „Topoľčianky“ bola vydaná kniha dokumentujúca všetky významné obdobia a míľniky v jeho existencii. Publikácia vychádza z dostupných archívnych záznamov a mapuje dianie a vývoj inštitúcie od jej počiatku až po súčasnosť.

Autormi knihy sú Michal Horný, Emil Kovalčík, Martina Nittnaus a Dalibor Gregor. Symbolické uvedenie do života sa konalo 28.9.2021. Najstarší jazdec Národného žrebčína pán Jozef Haspra pokrstil knihu sypaním ovsa.

Záujemcovia si môžu knihu objednať na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. za cenu 12,- Eur.

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProId79df077a96

100.výročie založenia Národného žrebčína v Topoľčiankach

OSLAVY 100. VÝROČIA ZALOŽENIA NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA "TOPOĽČIANKY" Š.P.

Národný žrebčín Topoľčianky tento rok oslávil sto rokov svojho založenia. Počas svojej existencie prežíval najťažšie chvíle predovšetkým počas dvoch svetových vojen. V jeho priestoroch sa narodilo množstvo výnimočných koní a zároveň odtiaľ vzišlo množstvo výnimočných jazdcov a hipologických odborníkov. V súčasnosti patrí medzi európske chovateľské unikáty hlavne kvôli chovu až piatich plemien koní – lipican, shagya-arab, plnokrvný arab, huculský kôň a slovenský teplokrvník.  Jeho prvoradou úlohou je vytvárať génové rezervy prvých štyroch spomenutých plemien a to pre celý svet. Kvalita chovu sa pretavuje do športovej testácie. Svojou činnosťou podporuje šesť jazdeckých disciplín – záprahy, drezúra, voltíž, parkúr, vytrvalosť a dostihy. Klasická topoľčianska škola lipicanských žrebcov dôstojne reprezentuje nielen Národný žrebčín ale aj Slovenskú republiku po celej Európe.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre

V dňoch 16.-18.7.2021 sa v priestoroch Národného žrebčína Topoľčianky opäť konali otvorené majstrovstvá Slovenska v drezúre. Po mladých koňoch to tentokrát boli kategórie seniorov a pony jazdcov.

Sily si prišla zmerať viac ako päťdesiatka jazdeckých dvojíc z celého Slovenska. Svojou účasťou podujatie podporili aj jazdci z Maďarska. Počas troch súťažných dní sa pretekalo aj v otvorených súťažiach a v súťažiach pre mladé kone. Podrobné výsledky nájdete na stránkach www.nztopolcianky.sk, www.sjf.sk, www.drezura.wbl.sk .

Hlavným rozhodcom bol Doc. RNDr. Iľja Vietor, PhD. Zvyšok rozhodcovského zboru tvorili Peter Juhász (SVK), Nadežda Ivaničová (SVK), Ing. Iva Schützová a  Ing. Simona Fialová, PhD. obidve z Českej republiky. Do role stevarda bola menovaná Jana Medová (SVK).

Účasť v majstrovských súťažiach bola podmienená splnením kvalifikačných kritérií na požadovanej úrovni. Žiaľ, spomedzi pony jazdcov podmienky splnila iba Dianka Hunová a Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji, čím nebolo možné kategóriu otvoriť. Napriek tomu si táto dvojica odniesla veľa víťazstiev a umiestnení z otvorených súťaží.

MSR seniorov

Kategória seniorov sa jazdí na najvyššej úrovni majstrovských súťaží - prvé kolo na stupni ST a druhé na úrovni T. Druhé kolo je voľná zostava na hudbu, ktorá sa teší veľkej popularite medzi divákmi. Kvalifikáciu splnilo päť jazdeckých dvojíc z troch rôznych klubov. Po sčítaní výsledkov z dvoch kôl sa jasným víťazom stala Paraskevi Spišáková a temperamentný G Star z JK Equipolis. Okrem zlatej medaily získali aj titul  „Majstri Slovenskej republiky v drezúre“. Strieborná a bronzová medaila zostali v Národnom žrebčíne Topoľčianky a to vďaka Petrovi Vančovi s Conversanom XIII-47 a Michaele Hornej s  koňom Forever. Štvrté miesto obsadila Michaela Pechová a Edgar z JK Ivanka pri Dunaji. Michaela Horná a jej druhý kôň Lorry  získali piatu priečku.

Veľké poďakovanie patrí spoločnostiam Cavalor, Heineken a Národný žrebčín “Topoľčianky“, ktoré venovali do otvorených súťaží hodnotné vecné ceny. Hlavným sponzorom majstrovských súťaží bola firma Spillers.

Team Cup pri MSR

Absolútnou novinkou bol prvý ročník súťaže družstiev s názvom Team Cup pri MSR. Jazdci vytvorili trojčlenné družstvá, v ktorých jedna jazdecká dvojica súťažila na úrovni Z, druhá na úrovni L a tretia na úrovni S. Sčítaním výsledkov členov jednotlivých družstiev sa určilo poradie tímov.

Do súťaže nastúpilo šesť tímov. Prvenstvo si odniesol tím s názvom Better together - Hoof patrol v zložení Balážová Michaela - Rubin Royal Hubert, Križanová Lucia - Silver Moonlight a Slobodníková Anežka – Jantar. Druhé miesto získal tím JK Ivanka pri Dunaji, ktorí tvorili Hunová Diana - Sans Gene, Dangl Lara – Giovanni, Cingelová Diana – Largo. Tretie miesto obsadil LiPaBa Team v podaní Kohút Patrik – Catoosha, Šutková Barbora - Drago a Kilíková Linda - Rocky Diamond.

Finančné poukážky pre víťaza a umiestnených venovala firma s jazdeckým oblečením a vybavením ProHorse Nová Baňa.

Štartovné a výsledkové listiny

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProId79f4f986cf

 

Fotogaléria z MSR mladých koní a MZSO SJF

Fotogaléria z MSR mladých koní a MZSO SJF

 

Štartovné listiny a výsledky

 .............................................................................

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProId5beef315df

Drezúrne preteky 12.-13.6.2021

Drezúrne preteky 12.-13.6.2021

V dňoch 12.-13.6.2021 sa v priestoroch Národného žrebčína konali prvé z troch plánovaných drezúrnych podujatí. Súťažilo sa na úrovniach od stupňa „Z“ až po „T“, vrátane úloh pre mladé kone.

V čele rozhodcovského zboru stála Nadežda Ivaničová, ďalšími členmi boli Jana Medová, Silvia Poláková a z Českej republiky pozvanie prijala Iva Schützová. Sily si zmerala štyridsiatka jazdeckých dvojíc. Pre mnohých boli tieto preteky aj predpríprava na Majstrovstvá SR a zároveň možnosť splniť kvalifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie majstrovstiev.

V sobotu vládlo príjemné letné počasie, ktoré vydržalo celý deň. Športové zápolenie sa otvorilo úlohami pre mladé kone. Ako prvá sa jazdila FEI úloha pre 4 ročné kone, ktorá bola vyhodnotená v dvoch kategóriách – 4 ročné kone a 5-6 ročné kone. Táto súťaž bola pomerne silno zastúpená. Štartovalo tu až 8 jazdeckých dvojíc z toho 4 boli mladé kobyly z chovu Národného žrebčína. Bola to ich premiérová účasť na športovom podujatí s cieľom otestovať ich jazditeľnosť, charakter a celkovú perspektívu v drezúrnom športe. V budúcnosti sa ráta s ich využitím v chove ako s novou generáciou kvalitných matiek v stáde slovenského teplokrvníka. V oddelení 4 ročných koní najvyššie ohodnotenie získal mladý talentovaný žrebec z chovu Národného žrebčína Loretto s Petrom Vančom v sedle. Tento istý jazdec si prvenstvo odniesol aj v kategórii 5-6 ročných koní s kobylou Dormane du Puy 16. V drezúrnej úlohe pre 5 ročné kone na úrovni L zvíťazila Linda Fraňová a Hermiona z JO Martin Záturčie. Michaela Horná a kobyla Lorry podali najlepší výsledok v úlohe pre 7 ročné kone, ktorá sa jazdí na úrovni ST. V otvorenej súťaži FEI Deti úvodná A zvíťazila Michaela Balážová a Daily Fürstin z 1. drezúrnej školy ZR Prešov. V kategórii detí sa najviac darilo Dianke Hunovej na poníkovi Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji. V otvorenej súťaži stupňa L vysoko zvíťazila Lucia Križanová a Silver Moonlight z Equitana Sport Horses Bratislava. Medzi deťmi bola najlepšia Tamarka Poláková a Cartago S z KPKRJ Rimavská Sobota. Na úrovni S zvíťazila Lara Dangl a Giovanni z JK Ivanka pri Dunaji. Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Klub Nitra potvrdili svoje kvality v úlohe stupňa ST. Víťazom najvyššej súťaže sa stal Peter Vančo a lipicanský žrebec Conversano XIII-47 z JK pri NŽ Topoľčianky.

V nedeľu si sobotňajšie víťazstvo medzi 4 ročnými koňmi zopakoval Peter Vančo a Loretto. V kategórii 5-6 ročných koní zvíťazil opäť domáci jazdec David Kintšer a žrebec Pluto XXI-9. V úlohe pre 5 ročné kone na úrovni L prvenstvo obhájila Linda Fraňová a Hermiona z JO Martin Záturčie. Medzi 7 ročnými koňmi na úrovni ST najlepší výsledok dosiahla Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Klub Nitra. V otvorenej súťaži na úrovni Z sa najviac darilo Milanovi Kuhajdovi s koňom Emilio z Jurského dvora Nitra. V tej istej úlohe v kategórií detí bola opäť najlepšia Dianka Hunová a Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji. Na úrovni L obhájila prvenstvo z predchádzajúceho dňa Lucia Križanová a kobylka Silver Moonlight z Equitana Sport Horses Bratislava. Medzi deťmi prvé miesto obsadila Tamaraka Polláková a kôň Cartago S z KPKRJ Rimavská Sobota.  Pokračovalo sa FEI úlohou Juniori družstvá na úrovni S, kde zvíťazila domáca jazdkyňa Kristína Flaková a Bonnami. V úlohe St. Georges najlepší výkon predviedla Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Klub Nitra. Deň vyvrcholil voľnými zostavami na úrovni T, kde zvíťazil domáci jazdec Peter Vančo a Conversano XIII-47.

Všetkým srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.nztopolcianky.sk, www.sjf.sk, www.drezura.wbl.sk . Veľké poďakovanie patrí firme Heineken a JK pri NŽ Topoľčianky za vecné ceny, ktoré venovali do súťaží. 

 

ŠTARTOVNÉ LISTINY a VÝSLEDKY

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProId9d69b277df

Cena Národného žrebčína Topoľčianky v parkúrovom skákaní 2021

Cena Národného žrebčína Topoľčianky v parkúrovom skákaní 2021

Prvé športové podujatie v Národnom žrebčíne po uvoľnení pandemických opatrení v súvislosti s Covid-19 boli parkúrové preteky v termíne 22.-23.mája 2021. Nahlásených bolo viac ako 80 jazdeckých dvojíc, čo vyústilo do 120 štartov denne.

Studený a daždivý májový víkend preveril pripravenosť nielen organizačného tímu, ale aj jazdcov, koní a v neposlednej rade aj rozhodcovského zboru. Autorom parkúrov bol skúsený staviteľ z Čiech Ján Kopiš. Rozhodcovskému kolégiu, ktoré zabezpečilo hladký priebeh všetkých súťaží velila Anka Virágová, technickým delegátom bol Ing. Kamil Šulko a ostatnými členmi rozhodcovského zboru boli Bibiána Zacharová a Patrik Mikulášik. Veľké poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné ceny. Boli to firmy Cavalor, Gazoo, Heineken a Národný žrebčín Topoľčianky.

Na každý deň bolo vypísaných päť súťaží - od 80 cm pre mladé kone alebo začínajúcich jazdcov, až po stupeň S na výške prekážok 130 cm. V prvej súťaži sa zišlo 14 štartujúcich dvojíc. Najmenšiu odchýlku od optimálneho času sa podarilo dosiahnuť Tereze Dolinayovej s koňom Zidane z JK Poprad Švábovce. Druhé miesto obsadil domáci jazdec Stanislav Chrappa so 4-ročnou kobylou Ambrou, pre ktorú to bol premiérový štart. Tretiu priečku vybojovala Tamara Dorková s koňom Michel z JK Poprad Švábovce.

Pokračovalo sa súťažou stupňa ZM, na výške 90 cm.  Zvíťazila opäť Tamara Dorková s koňom Michel z JK Poprad Švábovce pred jazdeckými dvojicami z Čiech – Kristýnou Lecovou na koni Ninan Ricci VZ a Veronikou Sloupskou na koni Galilea.

Do dvojfázového skákania o výške 100/110 cm sa prihlásilo 38 koní. Prvé priečky obsadili zástupcovia JK Ranč Palomino Bohunice. Zvíťazil Igor Šulek s koňom Dorian, druhé miesto získala Barbora Sokolová na koni Cleopatra a tretie miesto obsadil opäť Igor Šulek, tentokrát s koňom Camelot.

Nasledovala súťaž stupňa „L“ o výške 120 cm. Štartovná listina zahŕňala 20 dvojíc. Najrýchlejší bol Igor Šulek a Dorian z JK Ranč Palomino Bohunice. Viac ako päť sekúnd za ním zaostal Maroš Kuchár na koni Hawai  z JK TJ Slávia STU Bratislava. Tento istý jazdec ale s koňom Hella Calida obsadil aj tretiu priečku.

Cena Národného žrebčína Topoľčianky bola súťažou stupňa „S“ s finančnou dotáciou 500,- euro.  Len štyri dvojice sa prebojovali do rozoskakovania a z nich len dve si dokázali udržať čisté konto. Prvé a druhé miesto získal Igor Šulek s koňmi Lafibolus a Crack z JK Ranč Palomino Bohunice. Tretie miesto vybojovala dvojica Maroš Kuchár a Hella Calida z JK TJ Slávia STU Bratislava.

V nedeľu sa začínalo na 90 cm. Najlepšou dvojicou sa stal domáci Stanislav Chrappa a Ambra. Druhé miesto obsadila Vanessa Sallaiová a kôň Reunion z KPKRJ Rimavská Sobota a tretia priečka patrila   Veronike Sloupskej a Galilei z Čiech.

Druhou nedeľnou súťažou bolo skákanie do 100 cm na optimálny čas. Spomedzi 35 dvojíc s výbornou časovou odchýlkou 0,4 s zvíťazila Laura Chmelíková a North Star X-8  z TJ Žrebčín Motešice. Na druhom mieste skončila Tamara Dobiášová a Ally z JK Trenčín Nozdrkovce. Tretiu priečku vybojovala Barbora Sokolová s koňom Dragon Fly z JK Ranč Palomino Bohunice.

Prekážky sa zdvihli na 110 cm a pokračovalo sa úrovňou ZL na čas. Prvú cenu si odniesol Igor Šulek s koňom Camelot, na druhom mieste skončila Laura Chmelíková a North Star X-8  z TJ Žrebčín Motešice. Tretiu priečku obsadil Dušan Miloslav Bucov a Quick van den Bosdai z JŠ Topoľčianky.

Na výške 120 cm bol najrýchlejší Igor Šulek a Dorian z JK Ranč Palomino Bohunice. Hneď za ním sa umiestnil Simon Hlocký z JŠ topoľčianky a tretie miesto získal opäť Igor Šulek s koňom Crack z JK Ranč Palomino Bohunice.

Preteky vyvrcholili  súťažou stupňa S, kde sa prekážky zdvihli na 130 cm. Bojovalo 14 jazdeckých dvojíc, z toho šiesti absolvovali parkúr bez trestných bodov a tým postúpili do rozoskakovania. S najrýchlejším časom a bez trestných bodov zvíťazil Igor Šulek a Lafibolus z Ranča Palomino Bohunice. Druhé miesto získala oddielová kolegyňa Barbora Sokolová  s koňom Clifin a tretí skončil Marián Sýkora s koňom Andigo WPZ z JK ZCHKS Topoľčianky.

Všetkým ešte raz srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa zdravia a dobrých športových výkonov počas zvyšku sezóny.

Výsledky sobota (22.05.2021):

1. "80" optimálny čas

2. "90" optimálny čas

3. "100/110" dvojfázové skákanie

4. "L" na čas

5. "S" CENA NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA

 Výsledky nedeľa (23.05.2021):

6. "ZM" optimálny čas

7. "Z" optimálny čas

8. "ZL" na čas

9. "L" na čas

10. "S" CENA NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProIdcb22b0b93c

Autor textu a foto : NŽT

Výkonnostné skúšky a predvýber žrebcov - Topoľčianky, 27.05.2021

Výkonnostné skúšky a predvýber žrebcov - Topoľčianky, 27.05.2021

Predseda komisie:

Ing. Péter Görözdi

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracovali:

Ing. Samuel Sokol, vedúci chovu koní

Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci PK a marketingu

ZA RVPS

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní, predvýber žrebcov

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie  typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra)

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1300 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis zo skúšok a predvýberu žrebcov.

              Dňa 27.05.2021 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností koní - génových zdrojov – kobýl plemien lipican a huculský kôň, spolu s predvýberom žrebcov. Skúšky organizoval Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p.

              Predvybratý bol žrebec SKARR (po 1716 Milano z matky 4330 Sabaah El Khebir po Ursus, nar. 14.06.2015, základné telové miery: 157/147,5/172/19,5 cm) vo vlastníctve Darina Bartalská, Borinka. Majiteľ žrebca Siglavy Bagdady (HUN), pán Róbert Rovný (Nitrianske Pravno) požiadal o individuálny predvýber žrebca.

Kobyly boli na skúšky veľmi dobre pripravené a predvedené.

Komisia odporúča radám PK plemien huculský kôň, shagya-arab, lipican a arabský plnokrvník  - kone počas skúšok výkonnosti predviesť a ohodnotiť aj v pohybe vo voľnosti.

VÝSLEDKY:

Č./ MENO KOŇA

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA/TRIEDA

 
 

1. Goral XX-16

8,31 b. (ELITA)

 

2. Goral XX-17

8,42 b. (ELITA)

 

3. Siglavy XIII-23

8,59 b. (ELITA)

 

4. Favory XVIII-3

8,54 b. (ELITA)

 

5. Favory XVIII-12

8,58 b. (ELITA)

 

6. Conversano XIII-51   

8,65 b. (ELITA)

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProId527bb2c017

JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE - 12.-13.5.2021

JARNÁ BONITÁCIA ŠĽACHTITEĽSKÉHO A CHRÁNENÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE - 12.-13.5.2021

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 12.-13.05.2021 uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“ š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 39 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya-arabských pepinierov, 35 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 pepinierov plemena huculský kôň, 24 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 15 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 4 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 2 plemenné kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 41 koní vo výcviku, 45 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.  

Vzhľadom k vzniknutej situácii ohľadom COVID-19 pracovala komisia za dodržania nariadených hygienických opatrení.

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia obzvlášť pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní, ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach pri 100%-tnej inseminácii.  Komisia schválila priparovacie plány v sezóne 2021.

V stáde plemena slovenský teplokrvník sú v reprodukcii využívané importované inseminačné dávky zo štátneho žrebčína Marbach, Nemecko (žrebce Uno I a Doctor Blue), inseminačné dávky plemenného žrebca EMBASY II (majiteľ: Galmabacher – Sport Pferde Zucht, Nemecko) a čerstvé ID od prenajatého žrebca DAVOS (majiteľ: Štátny žrebčín Marbach). Uvedené žrebce sú v ponuke Inseminačno-reprodukčného centra aj pre majiteľov kobýl plemena slovenský teplokrvník v zemskom chove.

Na triednu listinu boli vybrané kone z dôvodu exteriérových, zdravotných a reprodukčných ukazovateľov. Kone zaradené na triednu listinu tvoria prílohu zápisnice.

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy.

Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku. Ako aj zaradenie koní na triednu listinu.

Do chovného výcviku boli zaradené kone:

Conversano XIII-51, kobyla

Siglavy XIII-23, kobyla

Favory XVIII-3, kobyla

Favory XVIII-12, kobyla

O´Bajan V-13, žrebec (predvybratý)

Siglavy XIII-26, žrebec (predvybratý)

Gazal VIII-21, žrebec (predvybratý)

O´Bajan V-32, žrebec (predvybratý)

Pluto XXI-14, žrebec (predvybratý)

Pluto XXI-20, žrebec (predvybratý)

Conversano XIII-68, žrebec (predvybratý)

Goral XX-16, kobyla

Goral XX-17, kobyla

View the embedded image gallery online at:
https://www.nztopolcianky.sk/informacie?start=60#sigProId34fcacfa35