VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV - Topoľčianky, 27.10.2022

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV - Topoľčianky, 27.10.2022

Predseda komisie:

Ing. Péter GÖRÖZDI

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Eugen Feherváry

Ing. Juraj Kovalčík

S komisiou spolupracovali:

Ing. Samuel Sokol, vedúci chovu koní

Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci PK a marketingu

Ing. Monika Ivančíková, PhD., oddelenie marketingu a plemenárskej dokumentácie

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

Veterinárny lekár:

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

 

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní.

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra), hodnotenie pohybu vo voľnosti

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1400 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis.

Zápis:

Dňa 27.10.2022 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti žrebcov plemien lipican, huculský kôň a shagya-arab. Zo skúšok výkonnosti bol na základe zranenia ospravedlnený žrebec Kemír II-1 SK (Mieroslav) v súkromnom vlastníctve.

 Z Národného žrebčína absolvovalo skúšky 6 žrebcov (2 plemena lipican, 2 plemena huculský kôň a 2 žrebce plemena shagya-arab).

Kone boli na skúšky výkonnosti dobre pripravené a skúšky prebiehali podľa časového harmonogramu.

Protokoly zo skúšok výkonnosti tvoria prílohy tejto zápisnice.  

VÝSLEDKY HODNOTENIA KONÍ:

č./ Meno KOŇA

Trieda/Počet bodov

 
 

1.     Maestoso X-43

Elita - 8,22

 

2.     Pluto XXI-18

Elita - 8,81

 

3.     O´Bajan VII-1

ELITA - 8,38

 

4.     Gazal V-40

Elita - 8,43

 

5.     Hroby XVI-17

Elita - 8,32

6.     Oušor VIII-7

ELITA - 8,58

 

7.     Siglavy Badady Banát

ELITA - 8,18

 

8.     Koheilan VIII-30 SK (LUX)

ELITA - 8,31

 

Vytlačiť   E-mail