Zubor európsky si našiel svoje miesto v hipologickej expozícii

Zubor európsky si našiel svoje miesto v hipologickej expozícii

Prvý máj 2023 bol okrem tradičného Dňa otvorených dverí aj dňom zaradenia novej výstavy „Zubor európsky a jeho medzidruhová hybridizácia s hovädzím dobytkom“ do hipologickej expozície Národného žrebčína Topoľčianky, š. p. Aj napriek tomu, že zubor a kôň sú rozdielne živočíšne druhy, história chovu zubra na Slovensku je spojená práve aj s históriou žrebčína v Topoľčiankach. V roku 1981 sa začala písať ich spoločná história, kedy spoluprácou s dnešnou Katedrou genetiky a plemenárskej biológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s podporou ministerstiev kultúry, školstva a pôdohospodárstva SR a Štátnych lesov Topoľčianky vznikol experimentálny a chovateľský zámer zakotvený vo výskumnej úlohe „Štúdium biologických a genetických otázok efektívneho využitia medzidruhového kríženia zubra s hovädzím dobytkom“. Riešiteľom projektu bol prof. Ing. Jozef Kliment, DrSc. a spoluriešiteľom bol prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD., ktorý sa osobne zúčastnil pri predstavení novej expozície. Spoločná usilovná práca bola odmenená pozitívnymi výsledkami a tak po prvýkrát v histórii sa podarilo medzidruhové kríženie býka plemena slovenský strakatý so zubricami, ktoré porodili zdravých potomkov. Aj napriek veľkému ohlasu odbornej verejnosti experimentálna farma v r. 1988 ukončila prevádzku. O to viac je dôležité si pripomenúť túto expozíciu, ktorá bola aj vo svete prelomová v oblasti medzidruhovej hybridizácie.

Poďakovanie patrí prof. MVDr. Pavlovi Šťastnému, PhD., ktorý poskytol podrobné podklady a fotodokumentáciu k vytvoreniu expozície Zubra európskeho.


Vytlačiť   E-mail