64 Goral XX

Inseminácia ČS

Plemenný žrebec plemena huculský kôň. Momentálne je jediným zástupcom kmeňa Goral na Slovensku. Línia Goral bola založená žrebcom Ghoral  (názov línie by mal byť vyslovovaný ako Góral), kúpený z haličského zemského chovu. Zakladateľ tejto línie sa narodil v roku 1899 v okolí pripúšťacích staníc Žabie a Kosow, kde boli v určitú dobu prideľované žrebce línie Czeremosz. Ako pepinier žrebčína Lučina pôsobil v rokoch 1906 – 1918. Jeho potomok Goral I (Turie Remety – ČSR), nar. 1913 po Ghoral z 8 Hroby, sa stal zakladateľom slovenského chovu. Pokračovateľom línie v žrebčíne Lučina bol v rokoch 1919 – 1929 iný žrebec tohto mena Goral I (Lučina – Rum.), nar. 1907 po Ghoral z 14 Miszka I. Obidve línie sa udržali dodnes. Rumunská línia sa zapísala do slovenského chovu importom topoľčianskych kmeňových žrebcov Goral VII (nar. 1949 v Rumunsku po Goral V z 223 Oušor – 11, v Topoľčiankach len v roku 1957) a Goral VIII (nar. 1944 v Rumunsku po Goral IV z 189 Oušor – 12, v Topoľčiankach 1957 – 1961). V roku 2000 bol ako pepinier zaradený Goral XVII (nar. 1995 v Rumunsku po Goral XIX – 13 z 681 Hroby XIX – 27). Goral XX je priamym pokračovateľom rumunskej vetvy kmeňa Goral. Pochádza z matky 709 Hroby XII-20 (rodina 86 Dermoxa, Rumunsko). Skúšky výkonnosti absolvoval v roku 2011 vo výslednej triede vysoká elita. Má 23 narodených žriebät a v chove pôsobia jeho 4 elitné kobyly.

Detail

 • Dátum narodenia: 2007
 • Miery: 148/141/168/19 cm
 • Farba: plavák
 • Plemeno: Huculský kôň
 • Chovateľská stanica: NŽ Topoľčianky, š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
 • Telefón: 037/630 16 13-5
 • Chovateľ: NŽ Topoľčianky, š.p.
 • Majiteľ: NŽ Topoľčianky, š.p.
 • Výkonnosť: VS 2011 - Elita
 • Rok zaradenia: -
 • Rodokmeň:
   o: 6 Goral XVII/Gor.XIX-13/  o: Goral XIX  o: Goral XVI
   m: Pietrosu VIII-31
   m: 681 Hroby XIX-27  o: Hroby XIX
   m: Pietrosu IV-82 L
   m: 709 Hroby XII-20  o: 8 Hroby XII (Hroby XXI-71)  o: Hroby XXI
   m: Goral XVI-84
   m: 655 Oušor 111-13  o: Oušor III (Oušor 1-18)
   m: Hroby XIV-72