Voltíž

Voltíž patrí medzi najmladšie odvetvia jazdeckého športu, ktorá sa podieľa a napomáha jeho rozvoju budovať základňu už od tých najmenších adeptov jazdectva.

 

            Voltíž spĺňa dôležitý základný článok každého jazdeckého výcviku, a je to najdôkladnejšia metóda a najrýchlejšie postupujúca forma jazdeckého výcviku. Voltíž je všestranná pohybová činnosť, gymnasticko-akrobatické cvičenie na neosedlanom koni. Slúži na vývin obratnosti a pohybového talentu cvičencov. Voltíž je najbezpečnejší spôsob začiatkov jazdeckého športu. Cvičenci sa pridŕžajú voltížného pásu, ktorý sa nazýva   h m a d l á a koňa ovláda skúsený lonžér. Vo voltíži cvičenci skôr splynú s pohybom koňa, premôžu strach z výšky a pohybu. Počas voltížého výcviku získajú istotu sedom, rovnováhu a koordináciu každej časti tela.

            Voltíž poznali už v dávnych dobách Rimania. Pôvod voltíže a cvičenie na neosedlanom koni vychádzal z potreby osvojiť si dobrý sed a získať jazdeckú rovnováhu a šikovnosť. Najstarším dokladom o tzv. krasojazde sú skalné kresby severných Germánov ešte z doby bronzovej, ale i predrímskej doby železnej.

            V 30-tych rokoch nášho storočia sa začínala postupne zavádzať voltíž ako príprava na jazdecký výcvik. Od polovice 50-tych rokov sa začali organizovať prvé voltížne súťaže v Nemecku. Neskôr v roku 1958 v Hanoveri spracovali a odskúšali prvé platné pravidlá a zrodila sa voltíž ako súťažný šport. V r.1980 sa uskutočnil celý rad medzinárodných stretnutí, kým sa mohol predložiť spoločný návrh na prijatie tejto jazdeckej disciplíny na generálnom zhromaždení FEI.

            V r.1983 vyšli prvé medzinárodné voltížne pravidlá a o rok neskôr sa uskutočnili prvé Majstrovstvá Európry v Ebretchsdorfe. A v roku 1986 prvé Majstrovstvá sveta vo švajčiarskom Bulle.

            Voltíž je krásny, ale i veľmi náročný šport, hlavne na čas, vytrvalosť, pevnú vôľu, v ktorom nestačí mať iba chuť do práce, ale je potrebná aj odvaha a trpezlivosť v prekonávaní seba samého.

            Voltížny odiel NŽ Topoľčianky začal svoju činnosť v júni 1993, pod vedením trénerky Aleny Matuškovej. Ešte v tom istom roku po prvý krát sa predstavil svojim vystúpením na domácom jazdeckom podujatí s kobylou GAETA (lipicanská vranka). O pár mesiacov pribudla do tréningu opäť lipicanská kobylka Róma. V roku 1994 sa na pôde NŽ Topoľčianky konali prvé voltížne – domáce preteky „Slovenský voltížny pohár“, na ktorých sa domáce voltížne družstvo v kategórii „C“ zúčastnilo na svojom prvom štarte od založenia s koníkom KALIMERO.

            V tom istom roku pribudla do tréningu a začala svoju športovú kariéru kobyla Carmen (plemeno Furioso), ktorá doposiaľ pôsobí ako najúspešnejší voltížny kôň, s mnohými získanými oceneniami. Už v sezóne 1995 sa konali v NŽ Topoľčianky prvé Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení, na ktorých štartovalo domáce družstvo v kategórii „B“ s kobylkou Carmen, pod vedením trénerky Aleny Matuškovej. Domáci získali svoj prvý titul Majstri Slovenska vo voltížnom jazdení so zlatou medailou. K záveru sezóny sa družstvo zúčastnilo aj na svojich prvých medzinárodných pretekoch v Nemecku v Mníchove.

            Do tréningu pribúdali ďalšie mladé kone: Freon (valach) a talentovaný žrebec Dantes, ktorý štartoval aj na Majstrovstvách Slovenska v NŽ Topoľčianky v súťaži jednotlivcov. S týmto koňom jazdila a zúčastňovala sa aj drezúrnych podujatí trénerka Alena Matušková, pod vedením zaslúžilého majstra športu Dominika Pružinského.

           

           V sezóne 1996 sa družstvo v kategórii „B“ s koňmi Carmen a Kalimero zúčastnilo druhých medzinárodných pretekov v Rakúsku – Grossenzerdorf. K záveru sezóny sa družstvo svojimi výkonmi prepracovalo do najvyššej „A“ kategórie a kobylka družstva CARMEN získala svoj prvý titul Kôň roka 1996. Na MS v Košiciach v kategórii jednotlivcov získal pretekár Ľudovít Holý s kobylkou Carmen bronzovú medailu a v majtrovskej súťaži dvojíc na koni Kalimero získal s Marianou Hviščovou – striebornú medailu. Družstvo v kategórii „A“ sa umiestnilo na 4. mieste. V tejto sezóne do tréningu pribudol ďalší noví koní Falún.

            V roku 1997 zaznamenal najvyšší úspech pretekár Ľudiovít Holý štartom na Majstrovstvách Európy v Nemeckom Achene a umiestnil sa na 17. mieste. Na MS v Trenčíne získalo družstvo v kategórii „A“ s kobylkou Carmen striebornú medailu, a v súťaži jednotlivcov sme získali tri strieborné medaily. V súťaži koní získala prvenstvo Carmen, ako najlepší kôň družstiev. Do voltížnej prípravy pribudla kobyla ADRIA, ktorú trénovala Alena Matušková aj na drezúrne súťaže pod vedením Pavla Kelemena a na MS v drezúrnom jazdení v roku 1988 získala uvedená dvojica striebornú priečku v súťaži žien.

            V roku 1998 si voltížne družstvo kategórie „A“ na MS v Nitre vybojovalo zlatú medailu a titul Majstri Slovenska vo voltížnom jazdení na koni Carmen. Carmen sa nominovala do reprezentačného kádra voltížných koní a na troch za sebou následujúcich pretekoch a 3 krát po sebe zvíťazila, a to v súťaži o najlepšieho koňa družstva a najlepšieho koňa jednotlivcov, čo sa doposiaľ nepodarilo žiadnemu voltížnemu koni v oboch súťažiach súčasne a 3 krát za sebou.

            Na svetovom voltížnom pohári v roku 1998 v Šali sa umiestnila v súťaži koní družstiev Carmen na III. mieste za koňmi zo Švajčiarska a Dánska. Družstvo kategórii „A“ získalo na týchto C.V.I.** bronzovú medailu. Na kvalifikačných pretekoch si družstvo vybojovalo nomináciu na Svetový šampionát a štartovali na Svetových jazdeckých hrách v Ríme 1998. V súťaži jednotlivcov skončila v širokej konkurencii Lucia Naštická na 23. mieste.

            Do tréningu pribudol kôň Fantastic, ktorý štartoval aj na MS v Stropkove v súťažiach jednotlivcov a dvojíc. V kategórii mužov získal Martin Vaváček na Carmen striebornú medailu a v súťaži dvojíc s Janou Malíkovou taktiež striebornú medailu - na koni Carmen. Carmen získala opäť titul najúspešnejšieho koňa družstiev a tak isto si odniesla aj titul Kôň roka. Majstrovstvami Slovenska sa ukončilo aj finále Slovenského voltížneho pohára a jeho víťazom sa stal Martin Vaváček na koni Carmen.

            Medzi najvýznamnejšie preteky môžeme v hostórii voltížneho oddielu NŽ Topoľčianky zaradiť aj účasť na Otvorených majstrovstvách Európy V Nitre v roku 1999. V prvej desiatke sa umiestnil Martin Vaváček (9. miesto) pod vedením trénerky Aleny Matuškovej s koňom Carmen. V exhibičnej súťaži dvojíc získali spolu s Janou Malíkovou 2. miesto.

            V sezóne 2000 sme sa nominovali na MS v nemeckom Manheime a tu sa pretekár Martin Vaváček umiestnil medzi svetovou špičkou na 14. mieste. V kategórii žien skončila na 4. mieste Jana Malíková. Na záver sezóny 2000 sa v NŽ Topoľčianky uskutočnili MS vo voltížnom jazdení ako 7. ročník domácich voltížnych pretekov o „Slovenský voltížny pohár“. Družstvo kategórii „B“ získalo zlatú medailu na koni Carmen.

            V závere Majstrovstiev Slovenska 2000 sa vyhlásil a dekoroval najúspešnejší kôň Majstrovstiev v družstvách, ktorou sa stala Carmen z NŽ Topoľčianky pod vedením trénerky Aleny Matuškovej a vyhodnotila sa celoročná súťaž Finále Slovenského voltížneho pohára, v ktorom sa umiestnili pretekári z NŽ Topoľčianky Martin Vaváček (3. miesto), Jana Malíková (4. miesto), Anna Vrábelová (7. miesto) a Jozef Švec (15. miesto).

            V sezóne 2001 reprezentovala SR na ME v poľskej Poznani pretekárka Jana Malíková na koni Carmen a umiestnila sa na 20. mieste zo 44 nominovaných žien. Na MS v Košociach získalo družstvo NŽ Topoľčianky zlatú medailu s koňom Carmen. Carmen zároveň získala titul „Najlepší voltížny kôň družstva“. Víťazkou finále SVP sa stala Jana Malíková, na druhom mieste skončila Anna Vrábelová a na 9. mieste sa umiestnil Jozef Švec na koni Flamínio.

            V sezóne 2002 pribudli do tréningu ďalšie nové kone: Nepál, Devil a Formína. V tejto sezóne štartovali pretekári z NŽ Topoľčianky na troch svetových voltížnych pohároch, ktoré boli nomináciou na septembrové „Svetové jazdecké hry v Španielsku v meste JEREZ“.

            V tejto sezóne čaká voltížne družstvo NŽ Topoľčianky ešte 9. ročník voltížnych pretekov a to 24.8.2002 na pôde Národného žrebčína Topoľčianky.

            Najstabilnejším členom voltížneho kolektívu je Miroslav Matuška, ktorý začal cvičiť a trénovať už od svojich 4 rokov. V tejto sezóne dovŕši už 13 rokov, čím postupuje do kategórie „B“ jednotlivcov od 13 rokov.

 

Informácie o tréningoch na adrese:

            Jazdecký klub Národného žrebčína Topoľčianky,š.p.

            Parková 13

            Topoľčianky

            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Nábory pre začiatočníkov:         

  1. Na začiatku školského rokuI.
  2. Po polročnom vysvedčení
  • III. Na konci školského roku


Vytlačiť   E-mail