JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P.

Bonitácia

VÝBEROVÁ   KOMISIA

•    Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
•    MVDr. Štefan Karahuta, člen VK, riaditeľ RV PS Košice
•    MVDr. Marián Pavľak
•    Ing. Michaela Horná, PhD.
•    Ing. Juraj KovalčíkHODNOTITEĽSKÁ A CHOVATEĽSKÁ KOMISIA
•    Ing. Péter Görözdi  – poverený predseda
•    MVDr. Štefan Karahuta
•    MVDr. Marián Pavľak
•    Ing. Michaela Horná, PhD.
•    Ing. Juraj Kovalčík
•    Ing. Michal Horný, PhD.
•    Ing. Samuel Sokol
•    Ing. Emil Kovalčík, PhD.

ZA REGIONÁLNU VETERINÁRNU A POTRAVINOVÚ SPRÁVU

•    MVDr. Peter Dvonč

POZVANÍ:
 
•    MVDr. Ján Chladný, riaditeľ RVPS Nitra
•    MVDr. Dušan Solár
•    Ing. Lenka Capeková, PhD. MP a RV SR


ZA PI SR:

•    Ing. Klára Tokovská (PI SR NR)
•    Ing. Pavla Tušková (PI SR NR)

   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 10. – 11.10. 2018  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ „Topoľčianky“, š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 34 plemenných lipicanských kobýl, 7 Shagya-arabských pepinierov, 36 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 25 huculských plemenných kobýl, 4 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 22 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 kobyly anglické plnokrvné, 1 plemenný žrebec plemena arabský plnokrvník, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 32 koní vo výcviku, 36 športových koní a 4 dostihové kone vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.
  Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach.
  Komisia pozitívne hodnotila splnenie pripomienok z jarnej bonitácie a to maximálne využitie inseminácie v jednotlivých chovných stádach, ako aj zaradenie špičkového Shagya-arabského žrebca O´Bajan IX do reprodukčného procesu v shagya-arabskom stáde. Tak isto konštatuje výbornú fenotypovú vyrovnanosť  potomstva po žrebcovi 3862 Quinus II, ktorý bol zaradený v minulom roku ako hlavný plemenník pre  stádo kobýl slovenského teplokrvníka.  Výberová komisia odporučila intenzívnejšie využiť plemenného žrebca Siglavy Bagdady VIII v prirodzenej plemenitbe pre chovné kobyly vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p. Komisia odporučila  využitie v plemenitbe v sezóne 2019 plemenného žrebca vlastného chovu vo vlastníctve ZH Tlumačov - žrebca 2943 Dahoman IV – CZ (Dahoman XI-5) z matky 583 Koheilan IV-57.
   Zamestnanci NŽ „Topoľčianky“, š.p. zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

   Skúšky výkonnosti 18.10.2018 budú absolvovať žrebce:

1.    Uzaar                           (162/152/170/18,5 cm)
2.    Suleiman                     (162/152/174/19,0 cm)
3.    Favory XVIII-8             (170/161/180/21,0 cm)
4.    Conversano XIV-14    (166/156/183/20,5 cm)
5.    Conversano XIII-60    (167/156/179/20,5 cm)
6.    Conversano XIII-38    (167/158/178/21,5 cm)
7.    Koheilan XIV (Farid)   (171/163/181/21,0 cm)

Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.


Vytlačiť   E-mail