Hektický záver sezóny 2016 v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“

Hektický záver sezóny 2016 v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“    Národný žrebčín má svoj kalendár podujatí každoročne husto zaplnený. Je garantom množstva odborných, športových, spoločensko-kultúrnych a chovateľských aktivít a zúčastňuje sa na mnohých vedeckých projektoch. Zachováva kultúrne dedičstvo slovenského národa v podobe zachovania genofondu chovaných plemien a záchrany pamiatkarsky hodnotných budov. Ako jediný národný žrebčín na Slovensku si  plní aj funkciu reprezentačnú. Vo svojich priestoroch často víta oficiálne štátne, diplomatické a spoločensky významné návštevy. V súvislosti s predsedaním Slovenskej republiky Európskej únii od septembra tohto roku bol záver sezóny v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“ husto zaplnený reprezentačno-chovateľsko-športovými podujatiami.
 
Koniec augusta, presnejšie 27.august, sa niesol v znamení vytrvalostných pretekov, ktoré našli vynikajúce zázemie na dostihovej dráhe. Bežal sa pretek na 40, 60 a 80 kilometrov. Počet zúčastnených jazdeckých dvojíc sa vyšplhal takmer k tridsiatke, čo je na národný podujatie pomerne vysoké číslo. Trať bola náročná k čomu mierne prispeli aj klimatické podmienky. Teploty sa blížili až k 30 stupňom. Predsedom rozhodcovského zboru bola Lucia Starovecká, ostatnými členmi Michal Kubú a Vladimír Pažitný, ktorý bol zároveň aj technickým delegátom. Zodpovednosť hlavného stevarda na seba prevzal Vojtech Potočný a ostatní stevardi boli Dušan Jankovič a Ivan Čechvala. Veterinárnej komisii, ktorej členmi boli MVDr. Tomáš Frey, MVDr. Katarína Roux Šafránová a MVDr. Lucia Kalová velila MVDr. Marta Kollárová.
 
Nasledovné dni od 28. augusta až do 1.septembra sa v areáli Národného žrebčína konala rozlúčka s letom. Bol to len druhý ročník tohto podujatia, napriek tomu sa teší veľkej popularite zo strany verejnosti. Návštevníci mohli absolvovať individuálnu prehliadku historickej jazdiarne spojenú s video prezentáciou. V priestoroch žrebčína bolo vystavené osobné kryté kupé prezidenta T. G. Masaryka s jeho podobizňou v životnej veľkosti, kde sa záujemcovia mohli na pamiatku vyfotografovať. Sprístupnená bola aj Hipologická expozícia ktorá zhromažďuje cenné artefakty z významných udalostí v žrebčíne. Mnohí využili možnosť previesť sa po Zámockom parku  v koči ťahanom ušľachtilými lipicanmi – plemeno, na ktorom s obľubou jazdievala cisárovná Sissi. V popoludňajších hodinách boli pre divákov pripravené verejné tréningy športových koní a predvedenie všetkých plemien chovaných v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“. Počasie počas týchto posledných letných dní nebolo vždy ideálne, ale organizátor rátal aj s daždivým počasím a v prípade potreby presunul vystúpenia do historickej jazdeckej haly.
 
Na druhý deň, 2. septembra bol areál a zamestnanci žrebčína pripravení privítať účastníkov piateho Medzinárodného šampionátu huculských koní. V siedmych chovateľských triedach sa predviedla takmer stovka týchto vzácnych koní z piatich krajín Európy. Šampionát sa konal pod záštitou Huculskej medzinárodnej federácii HIF, ktorá vznikla v roku 1985 a združuje chovateľov huculov z ôsmych krajín. Rozhodcovský zbor tvorilo päť medzinárodných rozhodcov uznaných HIF. Prezidentom bol Prof. Sandor Mihok (HUN), ostatnými členmi Reg. Rat. Ing. Francz Schröder (AUT), Mag. Marek Gibala (POL), Ing. Jaroslav Jelínek CSc. (CZE ) a Ing. Juraj Kovalčík (SVK). Medzi chovateľsky najsilnejšiu krajinu patrilo jednoznačne Poľsko. Juniorským šampiónom výstavy sa stal 2-ročný žrebec Prymus po Czerchan z matky Prima-O po Wazniak. Chovateľom žrebca je Stanislaw Gajewski a majiteľom Konrad Pelc. V seniorskej kategórii zvíťazila a zároveň celkovou šampiónkou výstavy sa stala kobyla Furora v majetku Mieczyslawa Janczyka. Chovateľom je Wojciech Kryzak. Furora sa narodila v roku 2009 po žrebcovi Piaf z matky Fala po Sonet. Vzhľadom na všestrannú využiteľnosť tohto plemena mal šampionát aj športovú časť. Účastníci si so svojimi zverencami zmerali sily v drezúre pod sedlom, v záprahovom športe, ktorý pozostával z drezúry, maratónu a parkúru pre dvojzáprahy a v tzv. stezke. Kým chovateľská časť prebiehala v priestoroch jazdiarne, športová časť využila ideálne a už osvedčené podmienky na dostihovej dráhe. Existujúca kvalitná maratónska trať bola okrem záprahového športu naplno využitá aj pri kompozícii huculskej stezky, ktorá sa stretla s veľkou spokojnosťou predovšetkým zo strany zahraničných súťažiacich. Je veľmi potešiteľná účasť a vystúpenie huculských koní súkromných chovateľov a majiteľov zo Slovenska, predovšetkým kvalitatívna a kvantitatívna vzostupná tendencia ako v chovateľskej časti, tak aj v športovej.
 
Vo štvrtok 8.9.2016 v priestoroch historickej jazdiarne privítal žrebčín štátnu návštevu 170-tich štátnych veterinárnych lekárov z členských krajín EU. Po oficiálnom privítaní nasledovala prehliadka jednotlivých stajní. Po krátkom občerstvení bol pripravený dvojhodinový program, ktorý sa otvoril predvedením všetkých plemien chovaných v žrebčíne. Nasledovala ukážka zrkadlového jazdenia vo dvojici, tzv. pas de deux. Súčasťou zostavy na pôsobivú hudbu boli náročné drezúrne cviky ako piruety, preskokové rady, piaf a pasáž. Ušľachtilé lipicany boli vystriedané pracovitými huculmi. Diváci mohli sledovať ukážky súčasného aj historického využitia týchto horských koní pod nosným sedlom. Potom sa predviedlo voltížne oddelenie so svojou úspešnou juniorskou skupinou, ktorá je už dvojnásobným Majstrom Slovenska v tejto disciplíne. Po pôsobivých gymnastických zostavách na cválajúcom koni nastúpili na plochu parkúroví jazdci v ukážke schopností skokových koní. Medzi významné činnosti Národného žrebčína patrí aj záprahový šport. Hostia mohli sledovať ukážku  jedno, dvoj a štvorzáprahov. Záver programu patril už tradičnej štvorylke ôsmych lipicanov a vystúpeniu Klasickej topoľčianskej školy predvedením cvikov ako je lévada, pesáda, piaf, pasáž, španielsky krok a najnáročnejšia a divácky najžiadanejšia kapriola.
 
10.9.2016 bolo všetko v priestoroch výcvikového strediska pretransformované na technické podmienky vyhovujúce voltížnym pretekom. Zišli sa tu takmer všetky kluby zo Slovenska. Dôvodom bolo predposledné kolo celoslovenského národného rebríčka Slovenský voltížny pohár 2016. Pre všetkých cvičencov, lonžérov a ich kone to bola príležitosť ako si vylepšiť doterajšie skóre vo svojej kategórii. Spolu sa tu predstavilo 80 jednotlivcov, 8 dvojíc a 9 skupín. Výkony boli naozaj fantastické, bolo sa na čo pozerať.
 
Po náročnom víkende čakal jazdcov a kone z Národného žrebčína ešte náročnejší pondelok. 12.9. 2016 privítali priestory historickej jazdiarne vzácnu štátnu návštevu. Prehliadka žrebčína bola súčasťou programu štátnej návštevy ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej spolu s ministrami pôdohospodárstva ostatných členských krajín EU. Vzhľadom na veľký počet ľudí boli vytvorené dve skupiny, doobeda sa prehliadky zúčastnilo približne 160 hostí a v popoludňajších hodinách zhruba 60. Pre každú skupinu bol po prehliadke stajní pripravený hodinový program, ktorý bol otvorený predvedením všetkých plemien chovaných v žrebčíne. Nasledovala voltížna ukážka juniorskej skupiny, predvedenie súčasného aj historického využitia huculov pod nosným sedlom, ukážka  jedno, dvoj a štvorzáprahov.  Záver programu patril už tradičnej štvorylke ôsmych lipicanov a vystúpenie Klasickej topoľčianskej školy predvedením cvikov ako je lévada, pesáda, piaf, pasáž, španielsky krok a najnáročnejšia a divácky najžiadanejšia kapriola.
 
Hneď nasledovný víkend 17.-18.9.2016 patril parkúrovým pretekom. Zúčastnilo sa  viac ako 80 jazdeckých dvojíc z celého Slovenska, včítane 7 domácich. Prvý deň pretekov dostali priestor aj poníky, ostatné kone skákali od 90 až po 125 cm. Autorom parkúrov bol slovenský staviteľ MVDr. Vladimír Hura. Za predsedu rozhodcovského kolégia bola nominovaná Anna Virágová, technického delegáta Ing. Juraj Kovalčík a členov Patrik Mikulášik a Rudolf Kalman. Sponzormi podujatia boli firmy Sigi Trade a Národný žrebčín, ktoré venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné ceny. Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu na začiatku podujatia všetci účastníci, či už samotní súťažiaci alebo diváci, odchádzali spokojní a plní pozitívnych dojmov.
 
22. -25. septembra sa zúčastnilo drezúrne oddelenie na medzinárodných pretekoch CDI3* v Budapešti-Fót. Teplokrvná kobyla Labella a lipicanský žrebec Conversano VI-47 súťažili v silnej konkurencii na úrovni „T“ Intermediare I. Pretekov sa zúčastnili aj dva mladšie teplokrvné kone Forever a Leffers v nižších súťažiach. V silnej medzinárodnej konkurencii dosiahli výborné výsledky.
 
Len dva dni na to 27.septembra sa brány Národného žrebčína opäť otvárali pre štátnu návštevu. Približne 70 členov delegácie generálnych riaditeľov sekcií rozvoja vidieka členských krajín Európskej únie si prišlo prezrieť historické stajne a chované plemená. Bol pre nich pripravený 90 minútový galaprogram, ktorý pozostával z predvedenia zástupcov všetkých plemien, zrkadlového jazdenia tzv. pas de deux, ukážky práce s huculmi, voltíže, štvorylky a Klasickej topoľčianskej školy.
 
Druhý októbrový víkend sa niesol opäť v znamení vytrvalosti. Popri národných pretekoch sa konali aj medzinárodné. Dostihová dráha svojím technickým vybavením a vynikajúcou geografickou polohou ponúka skvelé možnosti na organizáciu vytrvalostných pretekov. Jazdecký klub Napoli zo sídlom v Šamoríne si už dlhoročne prenajíma tieto priestory presne v tomto termíne z dôvodu zabezpečenia kvalitných podmienok pre zahraničných účastníkov. Tento rok sa na štart postavilo spolu viac ako 40 pretekárov zo siedmych krajín Európy. Na medzinárodnej úrovni boli vypísané tri dištancie, 140, 120 a 80 km a na národnej úrovni to boli dostihy na 80, 60 a 40 km.
 
Okrem vytrvalosti našiel svoje zázemie na dostihovej dráhe aj cyklistický šport. Tento rok 10. septembra sa konal prvý ročník Cyklomaratónu Topoľčianky 2016. Organizátor ŠK Topoľčianky si tiež zvolil areál dostihovej dráhy za hlavné zázemie preteku. Vzhľadom na jej technické vybavenie bolo jednoduché zabezpečiť parkovanie osobných áut, sprchy, priestory na umývanie bicyklov, dostatok stánkov s občerstvením a v neposlednom rade chládok na veľkokapacitnej tribúne pre divákov a ostaných nesúťažiacich členov tímu. Dostihová dráha leží na úpätí Tríbečského pohoria. Príroda tu ponúka bohaté množstvo cyklotrás s nádhernými scenériami a neďalekou zrúcaninou hradu Hrušov. Organizátor pripravil pre účastníkov tri trate o vzdialenosti 25, 45 a 71 km. Cyklomaratónu sa spolu zúčastnilo až 351 súťažiacich. Ohlasy na organizáciu a technické zabezpečenie podujatia boli vysoko pozitívne a dá sa predpokladať, že sa z premiérovej akcie stane tradícia.
 
Býva to už tradíciou, že Národný žrebčín a Slovenská jazdecká federácia, za účasti mnohých jazdeckých klubov, končí športovú a chovateľskú sezónu Hubertovou jazdou. Ako obyčajne, aj tento rok sa 15.októbra v Topoľčiankach zišlo mnoho osobností z jazdeckého a kultúrneho života. Hostiteľmi podujatia boli riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný a predseda Slovenskej jazdeckej federácie Vladimír Chovan. Medzi čestných hostí, ktorí prijali pozvanie, patrila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Štefan Ryba, riaditeľka odboru živočíšnej výroby MPRV SR Andrea Hrdá, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR Jaroslav Puškáč, poslanec NR SR  Marián Kéry a taktiež podpredseda NSK Juraj Horváth. Po slávnostnom otvorení Hubertovej jazdy sa húf jazdcov a kočov vydal smerom k zrúcanine hradu Hrušov, míňajúc chovné objekty Národného žrebčína so stádami koní. Pod hradom bolo pripravené pre hostí a všetkých účastníkov občerstvenie. Oddychovú pauzu svojím repertoárom spríjemňoval folklórny súbor Topoľnica.  Počas cesty húf prekonával prírodné prekážky za neustáleho prenasledovania symbolickej „líšky“ smerom až k Medvedej lúke za topoľčianskym kaštieľom. Tu nasledovalo dlho očakávané vyvrcholenie honu - halali. Domácemu víťazovi hubertusu Borisovi Kodakovi zablahoželala ministerka Gabriela Matečná a riaditeľ NŽ Topoľčianky Michal Horný.

Pre zamestnancov a kone Národného žrebčína však aktivity pokračovali ďalej. Nasledovný týždeň po Hubertovaj jazde ich čakala ešte bonitácia chovu a výkonnostné skúšky plemien génových zdrojov.
 
Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 19. – 20. 10. 2016  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 37 plemenných lipicanských kobýl, 7 Shagya-arabských pepinierov, 34 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 2 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 20 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka,  2 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 43 športových koní a 5 koní dostihových vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p. Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie bolo dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach  na konci pripúšťacieho obdobia, ako aj koncepciu pripúšťacích plánov pre novú sezónu 2017. Komisia pozitívne hodnotila činnosť Národného žrebčína v uplynulej sezóne 2016  pri zabezpečení športových, kultúrnych a reprezentačných podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v EÚ, ako aj športovú reprezentáciu podniku vo všetkých odvetviach jazdeckého športu. Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla aj korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber koní do chovného výcviku pre rok 2017. Jarná bonitácia sa uskutoční v máji budúceho roku.
 
Dňa 27.10. 2016 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti  plemien génových zdrojov koní plemien Lipican, Hucul a arabský plnokrvník. Skúšky výkonnosti absolvovalo šesť žrebcov plemena lipican, dve kobyly plemena hucul a jeden žrebec plemena arabský plnokrvník vo vlastníctve Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. a tri arabské plnokrvné žrebce vo vlastníctve súkromných chovateľov: Anjelské záhrady, Nové Zámky; Miškovský Michal – SHR, Vinosady; Takács Ladislav, Šaľa. Chovatelia, ktorých žrebce absolvovali skúšky výkonnosti v triede ELITA môžu požiadať o výber do plemenitby na sezónu 2017, podmienkou je doloženie DNA testu.
 
12. novembra 2016 sa v maďarskom štátnom žrebčíne Szilvásvárad konalo veľkolepé otvorenie nového indoorového jazdeckého centra. Súčasťou osláv bol troj-hodinový program zameraný na široké využitie koní plemena lipican. Pozvanie do programu prijali takmer všetky európske žrebčíny zaoberajúce sa chovom lipicanov. Súčasťou otvorenia bola Európska štvorylka 16tich koní, z ktorých štyri boli z Národného žrebčína Topoľčianky. Hlavným bodom programu bolo predvedenie Klasickej topoľčianskej školy a náročných cvikov nad zemou akými sú kapriola, kurbeta, lévada a taktiež piaf, pasáž a španielsky krok.
 
Nový komplex pozostáva z dvoch krytých priechodných hál. Hlavná aréna o rozmeroch 30x70m disponuje tribúnami na dlhej aj krátkej stene. Bola nanovo vybudovaná popri staršej hale 25x60m, ktorá bola postavená len v roku 1984 pri príležitosti Majstrovstiev sveta v štvorzáprahoch. Konštrukcia staršej haly bola čiastočne posunutá a zmodernizovaná. Súčasťou komplexu sú luxusné boxy na ustajnenie koní, umývacie boxy a dostatok miestností na pohodlné zázemie jazdcov a ošetrovateľov. Svojim vybavením a kvalitným povrchom je toto jazdecké centrum predurčené na organizáciu veľkých podujatí na medzinárodnej úrovni. Je tu predpoklad ideálnych podmienok na reprezentáciu a propagáciu plemena lipican ako kultúrne a historické dedičstvo Európy. V tesnej blízkosti tohto jazdeckého centra sa nachádza štadión ktorý bol v minulosti využívaný na mnohé jazdecké podujatia. Momentálne podlieha rozsiahlej rekonštrukcii ktorá by mala byť dokončená v roku 2018. Bude to ďalší míľnik v chove a propagácii koní v Maďarsku. Stavbu nového indoorového komplexu rovnako ako aj rekonštrukciu štadiónu plne financuje maďarská vláda, ktorá intenzívne podporuje chov koní v celej krajine. Okrem žrebčína v Szilvásvárade finančne podporuje aj žrebčín Bábolna, ktorý sa zaoberá chovom arabských koní. Koncom novembra 2016 tam budú prebiehať oslavy pri príležitosti 200tého výročia založenia chovu arabov. Taktiež financuje opravu budov v žrebčíne Mezöhegyes ktorý sa venuje chovu plemena nónius. Maďarsko ako krajina si nesmierne váži domáci chov koní. Je to pre nich národné kultúrne dedičstvo s obrovskou hodnotou, na ktorú sú právom hrdí. Výrazné finančné podpory zo strany vlády pre jednotlivé žrebčíny je dostatočným dôkazom o pozitívnom postoji k snahe podporiť a zachovať chov koní v krajine. Maďarsko si je vedomé bohatstva, ktoré je ukryté v tomto kultúrnom dedičstve ich národa.  
 
Už len z diania z posledného obdobia v Národnom žrebčíne je zrejmé, že si svoje chovateľsko-reprezentačno-šporové funkcie plní naozaj na 100%. Široké využitie koní vlastného chovu, ich kvalitné predvedenie a flexibilta všetkých zamestnancov len podčiarkuje význam existencie tejto jedinečnej inštitúcie na Slovensku.
 
Avšak, sezóna v Národnom žrebčíne ešte stále nekončí...
 
Radi Vás spolu s tými najmenšími privítame na tradičnom príchode Mikuláša, ktorý je vždy sprevádzaný zaujímavým rozprávkovým príbehom. Čakáme Vás v utorok 6.12.2016 o 16.00 v historickej jazdiarni Národného žrebčína.

Vytlačiť   E-mail