JESENNÁ BONITÁCIA V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY - 19.–20.10. 2016

JESENNÁ BONITÁCIA V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY - 19.–20.10. 2016VÝBEROVÁ KOMISIA

- prof. Ing. Marko Halo, PhD. – predseda
- MVDr. Štefan Karahuta
- MVDr. Marián Pavľak
- Ing. Péter Görözdi
- Ing. Eugen Feherváry
- Ing. Eva Mlyneková, PhD.
- Ing. Juraj Kovalčík
- Ing. Lenka Polyaková
 
HODNOTITEĽSKÁ A CHOVATEĽSKÁ KOMISIA

- prof. Ing. Marko Halo, PhD. – predseda
- MVDr. Štefan Karahuta
- MVDr. Marián Pavľak
- Ing. Péter Görözdi
- Ing. Eugen Feherváry
- Ing. Eva Mlyneková, PhD.
- Ing. Juraj Kovalčík
- Ing. Lenka Polyaková
- Ing. Michal Horný, PhD.
- Ing. Samuel Sokol
- Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 
ZA ŠVPS - SR

- MVDr. Ján Chladný, riaditeľ ŠVPS Nitra

S komisiou spolupracovali

- Ing. Peter Juhász, Hlavný štátny radca, odbor ŽV, MP RV SR
- Zástupcovia PI SR NITRA: Ing. Klára Tokovská; Ing. Pavlína Tušková
- MVDr. Dušan Solár

   Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 19. – 20.10. 2016  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 37 plemenných lipicanských kobýl, 7 Shagya-arabských pepinierov, 34 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 23 huculských plemenných kobýl, 2 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 20 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka,  2 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 43 športových koní a 5 koní dostihových vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p.
 
   Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie bolo dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach  na konci pripúšťacieho obdobia, ako aj koncepciu pripúšťacích plánov pre novú sezónu 2017.
 
   Komisia pozitívne hodnotila činnosť Národného žrebčína v uplynulej sezóne 2016  pri zabezpečení športových, kultúrnych a reprezentačných podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v EÚ, ako aj športovú reprezentáciu podniku vo všetkých odvetviach jazdeckého športu.
 
   Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla aj korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber koní do chovného výcviku pre rok 2017. Jarná bonitácia sa uskutoční v máji budúceho roku.


 


Vytlačiť   E-mail