NÁVŠTEVA MIMORIADNEHO A SPLNOMOCNENÉHO VEĽVYSLANCA RUSKEJ FEDERÁCIE V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

NÁVŠTEVA MIMORIADNEHO A SPLNOMOCNENÉHO VEĽVYSLANCA RUSKEJ FEDERÁCIE V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY    Dňa 31.05. 2013 navštívil Národný žrebčín Topoľčianky Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavel Kuznecov Maratovič v sprievode primátora Zlatých Moraviec Ing. Petra Lednára, CSc. Na pôde Národného žrebčína Topoľčianky vzácnu návštevu privítal riaditeľ  Ing. Michal Horný, PhD.
    Po krátkom programe si veľvyslanec prezrel jazdiareň a plemená koní, ktorých chovom sa žrebčín zaoberá už viac ako 90 rokov. Na záver navštívil hipologickú expozíciu chovu koní a zapísal sa do kroniky Národného žrebčína Topoľčianky.

Vytlačiť   E-mail