Úpravy trávnatého povrchu už začali

Úpravy trávnatého povrchu už začali    Organizačný tím začal s úpravami trávnatej plochy na dostihovej dráhe, ktorá sa bude využívať ako hlavná aréna počas Majstrovstiev sveta. Organizátorom veľmi záleží na tom, aby boli vytvorené čo najlepšie a najkvalitnejšie podmienky pre tak významné podujatie, akým sú Majstrovstvá sveta dvojzáprahov.
 
    Vzhľadom na to, že priemerná pokryvnosť jazdeckej dráhy porastom trávnika nie je dostatočná, ako aj kondícia jestvujúceho porastu pre zaťaženie bola slabšia, rozhodol organizátor MS o úprave trávnikových plôch dostihovej dráhy.

Realizácia prác bola rozdelená do viacerých etáp, pričom príprava a začiatok prác sa uskutočnili v roku 2012. Začiatočným rekonštrukčným zásahom do porastu bolo dôsledné pobránenie celej plochy viackrát a rôznymi smermi z dôvodu čiastočného odstránenia burín, prevzdušnenia  a odstránenia mačinovej vrstvy odumretých rastlín. Následne bola plocha trávnika rovnomerne zapieskovaná kremičitým pieskom v dávke 100 t/ha. Tým sa zlepšia fyzikálne vlastnosti plochy, vodný režim, podporí sa prekorenenie vegetačnej vrstvy.

Do takto pripravenej plochy sa vykonal perforačný prísev s použitím špeciálneho zariadenia  Rasenperformátor. Týmto zariadením sa do pôvodného trávnika vytvorili aerifikačné otvory t.j. 600 – 1000 otvorov na m2. Do otvorov sa aplikovala regeneračná zmes tráv v dávke        35 g/m2.  

Takto zasiata plocha bola opäť pobránená, ale tentoraz sieťovými bránami, čím sa zarovnal celý povrch plochy.

V záverečnej fáze sa vykonala aplikácia hnojív, ktoré poskytujú trávnatému porastu živiny pre rast a vývoj tráv, ako aj pre ich celkový vzhľad, farbu a kondíciu. Na prihnojenie sa použilo viaczložkové hnojivo so základným obsahom makroelementov NPK (30-5-7).

N – má nenahraditeľný vplyv na rast tráv a podporuje odnožovanie tráv

P – významne ovplyvňuje rast koreňového systému, podporuje odolnosť pri zaťažovaní

       trávnika

K – má priamy vplyv na mrazuvzdornosť, vplýva na hospodárenie rastlín s vodou, zvyšuje

        odolnosť voči chorobám

Keďže napr. N je v pôde dobre pohyblivý a transportuje sa pomocou vody, čím hrozí jeho vyplavovanie, a tiež pre eliminovanie popálenia porastu hnojením a pre zabezpečenie výživy na dlhší časový horizont, bolo pre prihnojenie vybrané dlhodobo pôsobiace granulované hnojivo s postupným uvoľňovaním živín.

Súčasne sa s prácami na regenerácií trávnika pravidelne vykonáva kontrola plochy a tráva sa pravidelne kosí v krátkych časových intervaloch.

            Veríme, že takto kvalitne pripravený povrch prispeje k spokojnosti pretekárov, ich koní, ako aj všetkých zúčastnených.

Vytlačiť   E-mail