ZÁPRAHOVÝ SEMINÁR S WOLFGANGOM CSAROM

ZÁPRAHOVÝ SEMINÁR S WOLFGANGOM CSAROM  Slovenská jazdecká federácia v spolupráci s Národným žrebčínom usporiadala v dňoch 19.-20.mája 2012 záprahový seminár pod vedením skúseného a uznávaného medzinárodného rozhodcu Wolfganga Csara. Tento seminár slúžil zároveň ako preškolenie národných rozhodcov na sezónu 2012 a 2013.
Seminár bol manažovaný predsedom záprahovej komisie Pavlom Gašparom tak, aby bol prínosný nielen pre záprahových rozhodcov, ale aj pre samotných záprahových jazdcov a ich spolujazdcov. Dopoludnie  sa nieslo v duchu teórie. Stručne boli zhrnuté medzinárodné záprahové pravidlá FEI a následne bola rozobratá drezúrna úloha 8B  a to cvik po cviku. Tá sa jazdí na všetkých medzinárodných pretekoch až na úrovni majstrovstiev sveta. Vďaka prehľadnej prezentácii v power pointe mali jazdci aj rozhodcovia možnosť vidieť presné vykreslenie jednotlivých cvikov a exaktné miesta prechodov. Pán Csar upozornil na najčastejšie chyby jazdcov v úlohe a zároveň im poradil,  ako jednoducho sa tieto nedostatky  dajú odstrániť. Zároveň upozornil na čo všetko by sa mali rozhodcovia sústrediť pri hodnotení jednotlivých cvikov.

Popoludní sa dianie seminára prenieslo na drezúrny obdĺžnik. Na dostihovej dráhe Národného žrebčína Topoľčianky bola predvedená drezúrna úloha 8B v praxi. Pre jazdcov to bol výborný tréning, ktorý sa zároveň zaznamenával na kameru a neskôr spolu s pánom Csarom a národnými rozhodcami boli predvedené úlohy dopodrobna vyhodnotené a prediskutované. Možnosť priniesť vlastné kone do priestorov Národného žrebčína využil len pán Švagerko, ktorý to určite veľmi ocenil. Na jeho koňoch bolo asi najviac vidieť posun k lepšiemu. Posledným bodom sobotňajšieho programu bola opäť teória. Pán Csar si pre rozhodcov pripravil prezentáciu o tom, čo chcú rozhodcovia v obdĺžniku vidieť. Vysvetlil, aká známka je vhodná za aké predvedenie jednotlivých cvikov. Poukázal na náročnosť zhromaždených a predĺžených chodov, na presnosť prechodov, na dôležitosť dobrého zastavenia a nehybnosti koní,  na správne cúvanie a presné vykreslenia jednotlivých cvikov. Ozrejmil, ako jednotlivé predvedenia ohodnotiť. 

Po týchto výdatných informáciách mali v nedeľu národní rozhodcovia možnosť rozhodovať v praxi. Opäť sa dianie presunulo na drezúrny obdĺžnik. Hodnotila sa drezúrna úloha 8B, pričom rozhodcovia mali možnosť meniť písmeno, z ktorého rozhodovali. Jednotlivé jazdy sa opäť zaznamenávali na kameru. Po ukončení tejto praktickej časti bol videozáznam premietaný na plátno a zároveň boli s pánom Csarom prediskutované a porovnané známky od jednotlivých rozhodcov.

Veríme, že tento seminár bol prínosný nielen pre rozhodcov, ale aj pre jazdcov, spolujazdcov a ich kone. Dúfame, že na podobné aktivity bude v budúcnosti viac priestoru, hlavne finančného, pretože  to  jednoznačne pozitívne vplýva na rozvoj záprahového športu na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí boli prítomní, za ich účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie podobného charakteru.

 

 


Vytlačiť   E-mail