MIKULÁŠ SA ZASTAVIL AJ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY

    Aj napriek tomu, že pani Perinbaba bola na snehovú perinu v Topoľčiankach skúpa, svoju zastávku v Národnom žrebčíne si Mikuláš neodpustil. Zavítal do Topoľčianok so svojou družinou. Tá si pripravila pre deti bohatý program.
   Ako býva zvyčajne zvykom, že si deti pripravia program pre Mikuláša, v Topoľčiankach to bolo opačne. Bohatý program s množstvom rozprávkových postavičiek, ktoré v jednotlivých vstupoch uvádzal priamo pán kráľ, vyčaril v očiach detí iskričky nadšenia a u tých skôr narodených nostalgie starých dobrých časov, kedy tak ako ich malé ratolesti dnes, aj oni vyčkávali na príchod Mikuláša. Mikulášsky  program pre deti pripravili členovia voltížneho oddielu Jazdeckého klubu pri Národnom žrebčíne Topoľčianky v spolupráci s rodičmi cvičencov a profesionálnymi jazdcami – zamestnancami NŽ Topoľčianky. Cieľom tejto tradície v dnešnom pretechnizovanom svete je návrat detí k prírode prostredníctvom jazdeckého športu a jeho hlavného aktéra – koňa.

 

   Do Národného žrebčína zavítala približne stovka detí v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, či starších súrodencov. Po prehliadke historických stajní sa mohli previesť v parádnych kočoch ťahaných prekrásnymi bielymi lipicanmi. O 16-tej hodine sa vianočne vyzdobená jazdiareň zaplnila do posledného miesta a deti v napätí očakávali príchod Mikuláša. Avšak jeho príchod nebol zďaleka jednoduchý. Do jazdiarne najskôr vletela na čarovnej metle Ježibaba. Z metly jej sršali pekelné plamene a doslova sliedila po zlých deťoch. Keďže takéto deti nenašla, vystriedali ju rozprávkové bytosti, ktoré na sánkach priviezli krásne vyzdobené vianočné stromčeky. Znenazdania sa k družine pripojili aj anjeli, ktorí pod vianočné stromčeky položili veľké darčeky.
   Dianie komentoval pán kráľ, ktorý privítal v programe aj samotného Lucifera na čiernom žrebcovi v sprievode anjela na bielom lipicanovi menom Favory. Rozprávka pokračovala voltížnym vystúpením členov JK pri NŽ Topoľčianky a tak sa na koňoch vystriedali čarodejnice, víly aj malí škriatkovia – mikulášski pomocníci, čo predznamenalo, že Mikuláš už nie je ďaleko. Zmiešaná družina „nebeských“ a „pekelných“ postavičiek v podaní jazdcov Národného žrebčína Topoľčianky predviedla rôzne cviky na lipicanoch. Kone sa návštevníkom klaňali, niektoré si dokonca sadli, iné poďakovali za potlesk detí úklonom.
   Priamo do stredu jazdiarne pozval pán kráľ všetky deti a tak v kruhu očakávali príchod Mikuláša. Ozvali sa zvony a do jazdiarne napokon vkročil očakávaný Mikuláš s anjelom a nošou plnou sladkostí. Ušlo sa všetkým deťom. Sladká odmena z rúk Mikuláša sa nezaobišla bez recitácií rozmanitých pesničiek, či básničiek. Deti odchádzali spokojné a  rozprávali o silných zážitkoch, ktoré si určite dlho uchovajú vo svojich vzácnych spomienkach na detstvo.
  Mikuláš sa samozrejme ponáhľal ďalej. Veď ho v tento vzácny deň čakalo ešte mnoho detí. Kone si však nechal v Národnom žrebčíne a sľúbil, že o rok je tu opäť.
Autori foto: Emil Kovalčík, Michaela Horná.
 
 

Vytlačiť   E-mail