Majstrovstvá Slovenska v drezúre 16.-17.07. - VÝSELDKY

Majstrovstvá Slovenska v drezúre
 Počas víkendu 16.-17.7.2011 sa v Topoľčiankach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v drezúrnom jazdení. Počasie bolo ideálne, slniečko svietilo, teploty však nedosahovali tropické hodnoty.
 
Na drezúrnych pretekoch v Topoľčiankach sa asi ešte toľko koní nezišlo. Na zozname štartujúcich bolo celkovo 56 jazdeckých dvojíc vrátane hostí z Maďarska. Rozhodcovský zbor bol medzinárodný a síce z Českej republiky prišla pani Nesňalová s pani Kružíkovou, z Maďarska pani Hillier a Slovenskú republiku zastupovali pán Vietor a pani Kočiová.

Na každý deň bolo naplánovaných šesť súťaží. Kvôli väčšiemu počtu štartujúcich sa začínalo už o ôsmej hodine a pokračovalo sa bez obedňajšej prestávky až do 20:00 hodín večer. Vďaka novému výsledkovému softvéru od českej firmy ACE design boli výsledky spracované rýchlo a presne a nič nebránilo plynulému chodu súťaží.

Najviac štartujúcich bolo v nižších obtiažnostiach. Podľa nového systému vyhodnocovania majstrovskej kategórie detí  prebehlo v Topoľčiankach druhé kolo majstrovstiev zo štyroch. Ďalšie sa bude konať v Kočovciach a majster detí bude vyhlásený v Stupave. Podľa priebežného vyhodnotenia vedie Malíková Sára z IRI Agroforest Pezinok.

Potešiteľná bola aj účasť mladých koní do 6 rokov, ktorých štartovalo 17. Medzi nimi jednoznačne kraľoval Sunshine z NŽ Topoľčianky pod Petrom Vančom. Otcom tohto žrebca je Alexander der Grosse a matkou Scampolo 15 (skoková kobyla Radava).

Majstri juniorov a mladých jazdcov neboli vyhlásení pre nesplnenú podmienku účasti piatich dvojíc z troch jazdeckých klubov. Seniori túto podmienku splnili aj vďaka účasti troch lipicanov z NŽ Topoľčianky. Majsterkou SR sa stala Lucia Naštická s koňom Zabavnik z VŠK Paneurópa pred Ivetou Rosinskou s Armen (RR Horses) a Kristínou Flakovou so Siglavy XI-14 (NŽ Topoľčianky). V súťažiach najvyššieho stupňa však jednoznačne víťazil maďarský reprezentant Csaba Szokola na koni Arco Polo Z s veľmi expresívnym klusom. Jeho hodnotenie sa blížilo k 70-tim percentám.

Podrobné výsledky nájdete na www.nztopolcianky.sk.  Ostáva nám len dúfať, že budúci rok uvidíme viac koní aj vo vyšších stupňoch a majstrovské kategórie nebudú ohrozené. 


ROZPIS M-SR V DREZÚRE  -  16. - 17. 07. 2011

VÝSLEDKY:

1. A  Druhé kolo M-SR 2011 deti (Do 14 rokov)

1. z2 úloha pre drezúrnych jazdcov

2. b  5-6-ročné kone

2. c  4 ročné kone

2. z fei úloha pre 4-ročné kone (2009)

3. l fei me deti-súťaž družstiev (2009)

4. s sjf drezúrna úloha s1 (1995)

5. st fei úloha me mladých jazdcov-úvodná (2009)

6.  st fei me úloha mladých jazdcov-súťaž družstiev

6. A   Prvé kolo M-SR dospelých

6. A+12. A prvé a druhé kolo dospelých

 7. A  Z FEI ME deti-úvodná (2009)

7. Z FEI deti-úvodna (2009)

8. A 4 ročné kone

8. B 5-6- ročné kone

8. L FEI úvodná pre 5 ročné kone (2009)

9. L FEI ME deti-súťaž jednotlivcov

10. S FEI úloha ME juniorov-úvodná (2009)

11. ST FEI úloha ME mladých jazdcov súťaž družstiev

12. A  Druhé kolo M-SR drezúra  dospelých

12. T FEI úloha Intermediare I  (2009)Vytlačiť   E-mail