Pastierske sviatky v Maďarsku

Pastierske sviatky v Maďarsku Pusta Hortobágy je jednou z najväčších trávnatých stepí v Európe, na ktorej sa pod šírym nebom pasie šedý dobytok, kone, ovce a byvoly.  Od roku 1973 patrí 70 tis. hektárov tohto územia k Národnému parku Hortobágy, ktorý je zapísaný do zoznamu Prírodného dedičstva UNESCO (1999).

V tejto oblasti majú tiež svoju tradíciu Čikoši – pastieri na koňoch. Pre nich charakteristickým plemenom je Nónius, ktorý má domov  v žrebčíne Hortobágy. Každým rokom si tu uctievajú históriu typickú pre tento kraj tzv. Pastierskymi sviatkami. Na pôde žrebčína prebieha bohatý program spojený s parkúrovými pretekmi a trhmi tradičných remesiel. Do tohto programu sme už po druhý krát prijali pozvanie.  Jazdci z Topoľčianok so svojou štvorylkou a cvikmi španielskej školy boli jedinými zahraničnými vystupujúcimi hosťami a samozrejme zožali úspech.

Zaujímavým číslom bola tiež uhorská pošta a Čikoši. Tí upútali aj neplánovanou šou: Keď sa jeden z predvádzaných koní vytrhol a utekal krížom cez rozsiahle neohraničené opracovisko, čikoši neváhali a tryskom sa rozbehli za ním, aby ho obkľúčili.

Na  Čikošov a Uhorskú poštu sa môžete tešiť v programe osláv 90-teho výročia založenia Národného žrebčína Topoľčianky, ktoré sa budú konať 6. augusta.


Vytlačiť   E-mail