Deň koní Kladruby nad Labem

Deň koní Kladruby nad Labem  Národný žrebčín Topoľčianky prijal pozvanie vystupovať v programe Dňa koní v Národnom žrebčíne Kladruby nad Labem 28. mája 2011. Žrebčín v Kladruboch bol založený v roku 1579. Dnes sa tu nachádza takmer 300 koní – Starokladrubských belušov. Starokladrubskí vraníci majú svoj domov v Slatiňanoch. Toto plemeno malo svoje uplatnenie pri ceremoniálnych obradoch u cisárskeho dvora. Dnes sa využíva hlavne ako záprahový kôň.

Deň koní už má v tomto žrebčíne tradíciu niekoľko rokov. Je možné vidieť krst žriebät, pushball, záprahové ukážky a jazdu v dámskom sedle. Hoci vo väčšej časti programu figurovali Kladrubské kone, jedným z najväčších ťahákov podujatia boli práve lipicany z Topoľčianok. V dvoch vstupoch predviedli štvorylku a cviky klasickej školy a tešili sa veľkému záujmu publika.

Po vydarenom vystúpení u susedov dúfame, že kladrubské kone uvidíme aj v programe osláv 90-teho výročia založenia žrebčína Topoľčianky.
Autor foto: Karel Soldát

Vytlačiť   E-mail