JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY, 11.-12.05.2011

JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU KONÍ V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY,  11.-12.05.2011            Výberová komisia:

-             doc. Ing. Marko Halo, PhD., predseda VK pri MP SR

-             Ing. Péter Görözdi
-             Ing. Eva Mlyneková, PhD.
-             Ing. Lenka Polyaková
-             Ing. Eugen Feherváry

 

Výberová komisia pre chov koní MP SR v dňoch 11. – 12.05. 2011  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ Topoľčianky, š.p. Bolo prehliadnutých 10 lipicanských pepinierov, 51 plemenných lipicanských kobýl, 7 shagya arabských pepinierov, 35 plemenných shagya arabských kobýl, 5 huculských pepinierov, 22 huculských plemenných kobýl, 4 pepinieri v chove plemena slov. teplokrvník, 23 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 kobyly anglické plnokrvné, 2 kobyly arabské plnokrvné, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 50 koní vo výcviku, 28 športových koní a 4 dostihové kone.

Komisia vysoko pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej  bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie bolo dôstojne pripravené. Reprodukčné ukazovatele koní na jednotlivých chovných objektoch sú na výbornej úrovni. Komisia pozitívne hodnotí vynikajúci kondičný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní.

Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní.

Súčasťou jarnej bonitácie bol  aj predvýber koní na skúšky výkonnosti.

Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu.

Foto: Ing. Lomnická Veronika

Vytlačiť   E-mail