MEDZINÁRODNÁ HUCULSKÁ ORGANIZÁCIA (H.I.F.) SI ZVOLILA NOVÉ PREDSTAVENSTVO

MEDZINÁRODNÁ HUCULSKÁ ORGANIZÁCIA (H.I.F.) SI ZVOLILA NOVÉ PREDSTAVENSTVO  V dňoch 9.-10.4.2011 sa v Topoľčiankach stretli delegáti z jednotlivých členských krajín H.I.F (Hucul Internationale Federation), aby bolo zvolené nové predstavenstvo a vedenie medzinárodnej organizácie zastrešujúcej vzácne plemeno Karpát  - hucula.
   V sobotu sa toto významné stretnutie začalo tretím dielom Medzinárodného školenia posudzovateľov plemena Hucul. Na odbornom seminári sa zúčastnilo viac ako 20 odborníkov z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky. Seminár otvoril riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Michal Horný, PhD.

   Úvodnú prednášku o hodnotení exteriéru huculských koní predniesol prof. Dr. Sándor Mihók z Maďarska. Prednáška bola zameraná na špecifiká hodnotenia huculských koní s ohľadom na ich budúce chovateľské, resp. športové a rekreačné upotrebenie. Prednášku o testácii huculských koní na Slovensku, prostredníctvom predpísaných výkonnostných skúšok, predniesol Ing. Emil Kovalčík, PhD. z Národného žrebčína Topoľčianky. Po teoretickom seminári nasledovalo praktické hodnotenie vybraných huculských kobýl a žrebcov v historickej jazdiarni Národného žrebčína Topoľčianky. Hodnotené boli kone rôznej vekovej kategórie, a tak sa v širokom spektre predvedených koní mohli medzinárodný odborníci zjednotiť, resp. diskutovať o rozdielnosti názorov hodnotenia exteriéru huculských koní. Hodnotilo sa podľa pravidiel  medzinárodných šampionátov, ktoré prijala organizácia H.I.F.

   V sobotu sa uskutočnilo zasadnutie medzinárodnej chovateľskej komisie a predstavenstva H.I.F. V nedeľu sa konalo generálne zasadnutie H.I.F. Spolu s predstavenstvom bolo delegovaných 19 účastníkov z jednotlivých členských krajín a mnoho hostí. Na generálnom zasadnutí sa prerokovali otázky chovateľských aktivít, systému hodnotenia koní, významu školenia medzinárodných posudzovateľov a otázky priamo spojené s chovom hucula v členských krajinách H.I.F. Novým členom, ktorý bol jednohlasne prijatý do H.I.F., sa stalo Nemecko. Po predložení správy chovateľskej komisie, ktorá dôkladne prehodnotila predložené pôvody nemeckých huculských koní, či už po stránke príslušnosti k uznaným líniám a rodinám huculských koní, resp. ich fenotypovému prejavu (podiel farieb, podiel odznakov a pod.).

   Hlavným bodom bola voľba nového predstavenstva, ktoré si delegáti zvolili na ďalšie štvorročné obdobie. Prezidentom H.I.F. bol opätovne zvolený Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky, prvým viceprezidentom sa stal Marek Gibala z Poľska a druhým viceprezidentom bol zvolený kandidát z Rumunska Mihail Lehcukun. Za generálnu sekretárku bola zvolená pani Ruth Horejs z Rakúska a jej zástupcom sa stal vedúci plemennej knihy z Národného žrebčína Topoľčianky Ing. Emil Kovalčík, PhD., ktorý obsadil aj funkciu zástupcu šéfa chovateľskej komisie,  ktorej predsedom sa stal prof. Dr. Sándor Mihók z Maďarska. Finančným referentom sa stal Jiří Tetzeli z Českej republiky, medzinárodným koordinátorom Franz Schröder z Rakúska, za správcu účtu bol zvolený Ingo Horejs (Rakúsko) a Pauline Peckiel z Poľska. Za čestného člena H.I.F. bol menovaný Ing. Milan Šarišský, bývalý riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky a jeden zo zakladajúcich členov medzinárodnej organizácie H.I.F.

   Poobede nasledovala prehliadka chovateľských objektov Národného žrebčína, samozrejme nechýbala ani prehliadka plemenných huculských žrebcov a elitných plemenných kobýl na objekte HOSTIE a KOŠIAR. Budúca schôdza generálneho zhromaždenia medzinárodnej organizácie H.I.F. sa bude konať v roku 2012 v najväčšom žrebčíne bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie, v žrebčíne Radovec v Rumunsku.
 

Vytlačiť   E-mail