V NÁRODNOM ŽREBČÍNE SA NARODILO OSEMTISÍCE ŽRIEBÄ ...

 
   19. marca 2011 sa na chovnom objekte Rybník ožrebila Shagya-arabská kobyla 667 Siglavy Bagdady III-11. Svetlo sveta uzrela hnedá kobylka Shagya XXX-18. Keďže sa narodila na „Jozefa“ neoficiálne ju ošetrovatelia pomenovali Jozefína. Jej otcom je importovaný rumunský plemenník Shagya XXX  zo žrebčína Radovec (Rumunsko) a mamou elitná topoľčianska kobyla zo vzácnej rodiny Lady Sarah, ktorá bola založená v roku 1850 v Anglicku.

   Malá kobylka narodená v roku, kedy Národný žrebčín oslávi svoje 90-te výročie založenia, sa zapíše opäť do histórie chovu. Od roku 1921 je v poradí už osemtisícim narodeným žriebäťom v topoľčianskom žrebčíne. 13.3.2001 sa na tom istom objekte narodila arabská plnokrvná kobyla Snežienka (Samír – Sandra), ktorá bola do matriky chovu zapísaná pod číslo 7000. Jednoducho si vypočítame, že v Topoľčiankach sa každoročne narodí stovka žriebät.  

   29. marca prebehol slávnostný zápis tejto kobylky do plemennej knihy. Jozefínka má vzácneho krstného otca – samotného pána ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolta Simona. Pán minister vo svojom príhovore vyzdvihol poslanie Národného žrebčína Topoľčianky a nevyhnutnosť podporovať ho v snahe o udržanie vzácneho genofondu Slovenska ale aj celej Európy. Tiež vyjadril spokojnosť s reprezentáciou Slovenska na športových a chovateľských podujatiach.

   K našej kobylke sa pán minister takmer ani nedostal, pretože neposedne behala po celom dvore. Komentoval to však s úsmevom, že ide o živého tvora a bodaj by všetky žriebätá prekypovali zdravím a energiou ako ona. Reportéri tiež mali problém získať aspoň pár snímkov do svojich reportáží. Jozefína (Shagya XXX-18) sa jednoducho má k svetu, veselo vyskakuje okolo mamky a zvedavo skúma všetko nové.

  Malú kobylku uvidia návštevníci 1. mája počas dňa otvorených dverí v Národnom Topoľčianky, ako aj počas osláv 90-tého výročia založenia Národného žrebčína.

Prajeme jej veľa zdravia a úspešnú „konskú“ kariéru.

OBDOBIA NARODENIA ŽRIEBÄT V DEVÄŤDESIATROČNEJ HISTÓRII ŽREBČÍNA:

Poradie:
Meno: Dátum narodenia: Pohlavie: Otec: Matka:
Prvé žriebä Neapolitano Gratia 01.10.1921 kobylka Neapolitano Grátia 5 Bonarieta
Tisíce žriebä Aghil Aga 30.04.1933 žrebček Aghil Aga 41 Shagya X-14
Dvojtisíce žriebä Shagya VII 19.09.1944 žrebček Shagya VII 313 Shagya X-14
Trojtisíce žriebä Pluto 14.05.1956 kobylka Pluto III 632 Caprietta
Štvortisíce žriebä Sirocco I 28.09.1967 kobylka Sirocco I 66 Birlad-77
Päťtisíce žriebä Tobrok-101 02.01.1981 kobylka Tobrok 233 Kuhailan Urkub
Šesťtisíce žriebä Neapolitano IX-38 08.01.1991 kobylka Neapolitano IX 391 Bonavia
Sedemtisíce žriebä Snežienka 13.03.2001 kobylka Samír 518 Sandra
Osemtisíce žriebä Shagya XXX-18 19.03.2011 kobylka Shagya XXX 667 Siglavy Bagdady III-11
  
 
  

FOTO: Emil Kovalčík a Marián Dukes.

 


Vytlačiť   E-mail