JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 12.-13.10.2022

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 12.-13.10.2022

Výberová komisia

 • Ing. Péter Görözdi - predseda
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Vladimír Šmelko
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • MVDr. Marián Pavľak (ospravedlnený na 2 dni)
 • Ing. Kamil Šulko (ospravedlnený na prvý deň bonitácie)

Hodnotiteľská a chovateľská komisia

 • Ing. Péter Görözdi - predseda
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Vladimír Šmelko
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Ing. Kamil Šulko
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.

Za regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 • MVDr. Oto Naď

POZVANÍ:

 • PhDr. Pavol Štec, Poverený výkonom funkcie Generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva
 • MVDr. Dušan Solár

Za PI SR:

 • Zamestnanci PI SR Banská Bystrica a Nitra

S komisiu spolupracovala:

 • Ing. Monika Ivančíková, PhD., oddelenie plemenárskej dokumentácie a marketingu NŽT

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 12. – 13.10. 2022  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“  š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya-arabských pepinierov, 35 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 pepinierov plemena huculský kôň, 31 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 1 pepinier v chove plemena slovenského teplokrvníka, 23 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka,    3 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 4 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 35 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.   

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach, vzhľadom k zavedeniu celoplošnej inseminácie v sezóne 2022 (žrebnosť 82,00 %).

Komisia pozitívne hodnotila zaradenie plemenného žrebca Davos a jeho nákup pre Národný žrebčín vzhľadom k jeho vyrovnanému potomstvu s veľmi dobrou mechanikou pohybu ako aj nákup 2 čistokrvných egyptských arabských plnokrvných kobýl pre rozšírenie krvnej základne v rámci chovu plemena arabský plnokrvník. Prínosom bude aj nákup elitných lipicanských kobýl zo Štátneho žrebčína Piber vzhľadom k rozšíreniu základne rodiny Europa v základnom stáde lipicanských kobýl. Komisia odporúča uvažovať o využití klasických topoľčianskych línií žrebcov plemena shagya-arab.

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy ako aj čistotu a poriadok na chovných objektoch. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

Do chovného výcviku boli predvybraté kone:

 1. Lipicanské žrebce:

8613 Neapolitano XIV-29

8621 Neapolitano XIV-31

 1. Lipicanské kobyly:

8559 Pluto XXI-23

8565 Conversano XIII-71

 1. Shagya-arabské žrebce:

8775 O´Bajan IX-3

8586 O´Bajan IX-7

8595 O´Bajan IX-12

 1. Shagya-arabské kobyly

8570 O´Bajan IX-2

8576 O´Bajan IX-4

8584 O´Bajan IX-5

 1. Žrebce plemena huculský kôň

8606 Hroby XX-12

8607 Oušor XIII-6

Skúšky výkonnosti 27.10.2022 budú absolvovať žrebce NŽ Topoľčianky:

8451 O´Bajan VII-1

8531 Gazal V-40

8492 Pluto XXI-18

8520 Maestoso X-43

8519 Hroby Hroby XVI-17

8533 Oušor VIII-7

    Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.


Vytlačiť   E-mail