CHOV ARABSKÉHO PLNOKRVNÍKA NA SLOVENSKU

    Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. bol 10.12.1997 poverený Ministerstvom pôdohospodárstva SR podľa ustanovenia § 4 zákona SNR č. 110/1972 Zb. v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb. „O plemenitbe hospodárskych zvierat“  vedením plemennej knihy arabského čistokrvného koňa pod číslom oprávnenia 48/1997.

    Od daného roku si Národný žrebčín, ako garant uvedeného plemena na Slovensku a jeho zástupca voči zahraničiu, plní všetky funkcie, ktoré mu vyplývajú z jeho postavenia, a to v rámci Slovenskej republiky, ako aj voči zahraničiu, prostredníctvom jeho členstva v medzinárodnej organizácii WAHO. Registruje kone arabského plnokrvníka a zastupuje v tejto organizácii aj slovenských súkromných chovateľov, za ktorých platí každoročne členský poplatok, ktorý je stanovený WAHO na základe počtu narodených a riadne zaregistrovaných arabských plnokrvných žriebät narodených na Slovensku.

    V rámci kooperácie s medzinárodnými členskými krajinami a pravidlami WAHO vydáva exportné certifikáty a registruje všetky riadne nahlásené importované kone arabského plnokrvníka dovezené do Slovenskej republiky. V súlade Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262,  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 a v súčinnosti s Vyhláškou MPRV SR o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat identifikuje, registruje kone a vydáva pasy a potvrdenia o pôvode pre všetky arabské plnokrvné kone narodené na Slovensku. Zároveň vedie Národný žrebčín databázu arabských plnokrvných koní, ktorá je široko dostupná chovateľom a zverejnená online na oficiálnom webe Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. www.nztopolcianky.sk

    V chove arabského plnokrvníka na Slovensku sme za posledné roky zaznamenali nárast záujmu chovateľov o toto plemeno, o čom svedčí fakt, že v  tomto roku bolo licentovaných 16 arabských plnokrvných plemenných žrebcov, a len 10 Shagya-arabských plemenníkov v zemskom chove. Dvanásť arabských plnokrvných žrebcov bolo na Slovensko importovaných z rôznych krajín ako Sýria, Taliansko, Poľsko, Rusko, Maďarsko a Česká republika. Štyri žrebce pochádzajú zo Slovenského chovu. Celkovo sa zvýšil aj počet importovaných arabských plnokrvných koní. Za posledných 5 rokov bolo importovaných 104 arabských koní, naopak exportovaných zo Slovenska bolo len 37 koní.

    K 31.12.2020 registroval Národných žrebčín vo svojej databáze 219 chovateľov a 569 arabských plnokrvných koní. Ročne narastá aj počet narodených a riadne zaregistrovaných arabských plnokrvných žriebät. Uvedený nárast je potešujúcim faktom pre rozvoj tohto plemena.

    Organizovaný chov arabského plnokrvníka na Slovensku započal importom arabských žrebcov a kobýl do Národného žrebčína v roku 1973 z egyptského žrebčína El Zahra a neskôr, po roku 1989 sa úspešne rozšíril aj do súkromného sektora.

    Základom chovu na Slovensku boli importované originálne egyptské žrebce a kobyly. Vplyvom importov a rôznorodej variability pôvodov je momentálne vzácnosťou a vyhľadávaným artiklom originálny egyptský pôvod koní. V súčasnosti sa majitelia upriamujú skôr k módnym trendom, ako je napríklad farba vraník, no nájdu sa chovatelia, ktorí vedia oceniť homogenitu pôvodu a genetický prínos originálnych egyptských koní.

    Aj Národný žrebčín má už druhým rokom v ponuke výnimočného arabského žrebca s egyptským pôvodom, žrebca UZAAR.

   UZAAR (Tobrok IV) je 6-ročný žrebec, narodený z inseminácie po legendárnom žrebcovi Tobrok. Žrebec TOBROK (Anter – Tanta, 1966) z línie Gamil El Kebir, zanechal v žrebčíne 140 potomkov. V chove pôsobilo po ňom niekoľko žrebcov a plemenné chovné shagya-arabské kobyly, ktoré sa stali elitou chovného jadra. Jeho syn Hamadan (Tobrok – Felfela, 1980) sa stal otcom vynikajúcich plemenných kobýl ocenených na medzinárodných šampionátoch, ale aj otcom plemenného žrebca Unikát (Hamadan – El Hamza, 1989), ktorý pôsobil v chove žrebčína.

    Matkou žrebca je kobyla Unia po Al Sachra Kythoom (z línie El Deree, 1920) z matky Ukrajinka (po Hamadan).

   Rodokmeň tohto žrebca je prechovaný prostredníctvom žrebca Hamadan (1980) cez žrebca Tobrok, nositeľa konštitučnej  tvrdosti, odolnosti a vytrvalosti. Práve tieto pôvody sú dnes cenené hlavne u chovateľov zameriavajúcich sa na produkciu koní pre vytrvalostné jazdenie.

   Žrebec UZAAR absolvoval skúšky výkonnosti v Národnom žrebčíne v roku 2018, v triede Elita. Bol vysoko hodnotený za typ a exteriér a získal známku 8,55 bodov. V roku 2020 bol zaradený do chovateľského programu Národného žrebčína pod kmeňovým označením TOBROK IV. Žrebec má vynikajúcu plodnosť a v tomto roku sa po ňom narodí 11 shagya-arabských žriebät.

   Žrebec Uzaar na základe svojho pôvodu a exteriéru získal v minulom roku ocenenie WAHO TROPHY za najlepšieho arabského plnokrvného plemenného žrebca na Slovensku.

   V tejto pripúšťacej sezóne bude žrebec pôsobiť v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína Krásny Majer a jeho inseminačné dávky sú k dispozícii chovateľom arabských plnokrvných, ale aj shagya-arabských kobýl.


Vytlačiť   E-mail