ODIŠIEL VÝNIMOČNÝ ŽREBEC

V októbri opustil drezúrny tím Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. jeden z najúspešnejších drezúrnych koní, lipicanský žrebec Conversano VI-47. Mnohí ho poznali aj pod športovým menom SAURON.

Narodil sa v roku 2005 ako potomok plemenníka Conversano VI Gaetana z matky Soreya (Neapolitano IX-3) na chovnom objekte Hostie. Ako štvorročný bol presunutý do výcvikového strediska „Jazdiareň“, kde po 100-dňovom teste absolvoval predpísané skúšky výkonnosti.  Mnohostranné skúšky absolvoval pod sedlom aj v záprahu vo výslednej triede Elita.

Žrebec bol zaradený do drezúrneho oddelenia s cieľom jeho ďalšej výkonnostnej testácie a to nielen v športe, ale aj v Topoľčianskej klasickej škole. Jeho vyrovnaná povaha, výborná jazditeľnosť a učenlivosť mu umožnili podávať stabilné výkony na drezúrnych kolbiskách. Jednotlivými stupňami náročnosti prechádzal ľahko a rýchlo. S jeho celoživotnou jazdkyňou Kristínou Flakovou dosiahli úroveň stupňa „T“.

Niekoľko športových sezón boli pravidelnými účastníkmi najvyšších súťaží a spoločne dosiahli mnoho cenných víťazstiev. Stali sa držiteľmi šiestich medailí z Majstrovstiev Slovenskej republiky v drezúre v kategórii senior – zlato v roku 2017, striebro 2016, 2018, 2020 a bronz v roku 2014 a 2019. Conversano VI-47 získal od SJF 4-násobný titul „Drezúrny kôň roka“ (2015, 2017, 2018, 2019). V roku 2018 dosiahol prvenstvo v medzinárodnom drezúrnom seriáli „Lipican Cup“ na úrovni stupňa „T“.

Všetky tieto úspechy sú o to cennejšie, že ako lipicanský žrebec sa dokázal presadiť v tvrdej domácej a zahraničnej konkurencii. Bol majstrom v technickom predvedením ťažkých cvikov. Jeho silnou stránkou boli predovšetkým cvalové piruety a preskokové rady.

Uplatnil sa aj pri reprezentačných vystúpeniach Topoľčianskej klasickej školy a svoje miesto si zastal aj v štvorylke. Bol spoľahlivý aj pri náročných kostýmových vystúpeniach pre deti na Mikuláša,  výborným partnerom počas Hubertových jázd. Mal rád vychádzky do lesa a rád si aj skočil cez menšie prekážky. Problémy mu nerobila ani služba v záprahu.

              Conversano VI-47 bol bojovníkom, a to v plnom slova zmysle. Napriek snahám troch renomovaných veterinárnych lekárov však svoj boj prehral 26. októbra 2020.


Vytlačiť   E-mail