ODBORNÝ SEMINÁR V NÁRODNOM ŽREBČÍNE

Dňa 24.2.2020 sa konal odborný seminár, ktorý organizoval Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p. v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ten bol zameraný na reprodukciu v chove koní a management inseminácie kobýl. Odborne ho zastrešil MVDr. Vladimír Hura, PhD. z Kliniky koní UVLF Košice.

Riaditeľ Národného žrebčína Ing. Michal Horný, PhD. privítal zúčastnených a vyjadril prianie organizovať školenie zamerané na reprodukciu v chove koní pre chovateľov koní v zemskom v chove, ktorých plemenné knihy vedie Národný žrebčín.

Seminára sa zúčastnili zamestnanci Národného žrebčína a súkromní chovatelia koní.


Vytlačiť   E-mail