Z JESENNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 09.-10.10.2019

Výberová komisia

 • Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
 • MVDr. Štefan Karahuta, člen VK, riaditeľ RV PS Košice
 • MVDr. Marián Pavľak
 • Ing. Vladimír Šmelko
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. František Grácz
 • Ing. Eugen Feherváry

Hodnotiteľská a chovateľská komisia

 • Ing. Péter Görözdi  – poverený predseda
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • MVDr. Marián Pavľak
 • Ing. Vladimír Šmelko
 • Ing. František Grácz
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.

Za regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

 • MVDr. Ján Chladný, riaditeľ RVPS Nitra

POZVANÍ:

 • Ing. Peter Juhász, Riaditeľ odboru živočíšnej výroby, MP a RV SR
 • MVDr. Dušan Solár
 • Ing. Lenka Capeková, PhD. MP a RV SR

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 9. – 10.10. 2019  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ „Topoľčianky“, š.p. Bolo prehliadnutých 6 lipicanských pepinierov, 41 plemenných lipicanských kobýl, 6 Shagya-arabských pepinierov, 38 plemenných Shagya-arabských kobýl, 6 huculských pepinierov, 26 huculských plemenných kobýl, 4 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 kobyly anglické plnokrvné, 1 plemenný žrebec plemena arabský plnokrvník, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 44 koní vo výcviku, 35 športových koní a 7 dostihových kone vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.   

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach.

Komisia pozitívne hodnotila splnenie pripomienok z minuloročnej jesennej bonitácie a to intenzívnejšie využitie plemenného žrebca Siglavy Bagdady VIII v prirodzenej plemenitbe pre chovné kobyly vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p., ako aj použitie žrebca 2943 Dahoman IV – CZ (Dahoman XI-5) z matky 583 Koheilan IV-57, ktorý bol zapožičaný zo Žrebčína Tlumačov. Komisia hodnotila veľmi pozitívne kolekciu žriebät po zapožičanom žrebcovi O´Bajan IX.

Zamestnanci NŽ „Topoľčianky“, š.p. zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil                   aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.


Vytlačiť   E-mail