NÁVŠTEVA STÁLEJ KOMISIE SENÁTU ČR PRE ROZVOJ VIDIEKA

Dňa 5.9.2019 navštívili zástupcovia Stálej komisie Senátu ČR pre rozvoj vidieka Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Vzácnu návštevu privítal na nádvorí jazdiarne riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný. Súčasťou návštevy bola prehliadka historickej jazdiarne a predvedenie typických predstaviteľov plemien koní, ktoré sa v Národnom žrebčíne chovajú od roku 1921.

Po prehliadke hipologickej expozície sa hostia zapísali do pamätnej knihy Národného žrebčína.

Členovia delegácie:

sen. Jiří Oberfalzer - Podpredseda Senátu, vedúci delegácie
sen. Miroslav Nenutil - Predseda „Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
sen. Petr Šilar - Podpredseda komisie
sen. Emílie Třísková - Členka komisie
sen. Karel Kratochvíle - Člen komisie
sen. Petr Holeček - Člen komisie
pani Jitka Pilařová - Tajomníčka komisie


Vytlačiť   E-mail