3. ročník LIPICAN CUPu bol otvorený v Szilvásvárade

513.-14. marca 2019 sa v maďarskom Szilvásvárade konali otvorené národné drezúrne preteky s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa nieslo v znamení tretieho ročníka drezúrneho seriálu Lipican Cup. Tak ako v uplynulej sezóne, aj tento rok bude pozostávať zo štyroch kôl. Prvé dve sa konajú v Szilvásvárade, druhé dve v Topoľčiankach a finále vyvrcholí opäť v Szilvásvárade. Hlavnou myšlienkou podujatia je podporiť chovateľov, majiteľov a jazdcov plemena lipican v športovej využiteľnosti týchto ušľachtilých zvierat.

Lipican Cup je určený pre kone plemena Lipican, ktoré sú riadne registrované ako športové na príslušnej jazdeckej federácii. Jazdecké dvojice zbierajú body na niekoľkých úrovniach - Z, L, S, ST a T. Zo štyroch kvalifikačných kôl sa rátajú tri najlepšie výsledky na príslušnej úrovni. Percentá získané vo finále sa násobia koeficientom 1,5. Sčítaním všetkých výsledkov sa určia víťazi jednotlivých kategórií.

Národný žrebčín Topoľčianky má lipicanov zo svojho chovu zastúpené na všetkých úrovniach. Hneď po ukončení prvého kola v Szilvásvárade boli vyhodnotené najúspešnejšie dvojice podujatia. Prvé miesto získala Kristína Flaková a Conversano VI-47. Hneď za ňou na druhom mieste skončil Peter Vančo s koňom Conversano XIII-47.

Národný žrebčín v Szilvásvárade je a bude naveky spojený s menom Andor Dallos. Bol zamestnancom žrebčína 35 rokov, z toho 26 jeho riaditeľom. Celý svoj život venoval chovu a propagácii lipicanov. Výrazne sa pričinil k rozsiahlej rekonštrukcii jazdeckého centra v Szilvásvárade a k jeho zviditeľneniu vo svetovom meradle. O to smutnejšia bola správa o jeho náhlom úmrtí 6. januára tohto roku. Už spomínané drezúrne preteky sa konali v duchu „Im Memoriam Andor Dallos...“. Každý účastník dostal šálku s jeho podobizňou. Všetky vecné ceny, plakety či kryštálové vázy pre víťazov a umiestnených niesli jeho meno. V hlavnej aréne ho pripomínala jeho fotografia na čelnej stene. Na recepcii pre všetkých účastníkov pretekov si uctili jeho pamiatku dojímavými príhovormi spojenými s krátkym filmom o ňom.

Nikdy nezabudneme...


Vytlačiť   E-mail