Inseminácia v stredisku IRC Krásny Majer

IRC Krásny Majer

V objekte Krásny Majer je vykonávaná inseminácia kobýl zmrazenou alebo čerstvou spermou. Kobyly sú v priebehu inseminácie, prípadne až do vyšetrenia žrebnosti (v závislosti od dohody s majiteľom kobýl) ustajnené v objekte Krásny Majer. Inseminácia zmrazenou spermou je vykonávaná v podmienkach, ktoré umožňujú  intenzívnu reprodukčnú starostlivosť.

Poplatky za kŕmne dni

Poplatok za kŕmny deň kobyly bez žriebäťa 7,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za kŕmny deň kobyly so žriebäťom 9,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za kŕmny deň plemenného žrebca

8,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou spermou od žrebca vo vlastníctve NŽ 100,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej chladenou spermou žrebca vo vlastníctve NŽ 200,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve NŽ 200,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou spermou vo vlastníctve majiteľa kobyly 100,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej chladenou spermou žrebca vo vlastníctve majiteľa kobyly 200,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve majiteľa kobyly 300,- EUR (+20% DPH)

Poznámka: poplatok pokrýva insemináciu kobyly v jednom (až v prípade potreby) v troch cykloch ruje.

Pripúšťací poplatok

Pripúšťací poplatok je rozdelený na dve časti.

Základný poplatok

Prvá časť (základný poplatok) je zaplatená pri prevzatí kobyly.

Doplatok po zistení žrebnosti

Druhá časť (doplatok) je uhradená majiteľom kobyly v prípade potvrdenia žrebnosti. Majiteľ je povinný oznámiť dodávateľovi do 31.októbra výsledok vyšetrenia kobyly na žrebnosť! Majiteľovi kobyly budú na základe uhradenia doplatku dobierkou zaslané, resp. osobne odovzdané - potvrdené pripúšťacie lístky.

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve

Podmienky odberu spermy:

  • výberová knižka
  • DNA typizácia
  • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca

Pri použití, alebo uskladnení inseminačných dávok importovaných zo zahraničia musia tieto spĺňať uvedené podmienky:

a) inseminačné dávky semena alebo ich obaly musia byť označené,
b) spĺňajú kvalitatívne kritériá pre daný druh hospodárskych zvierat,
c) inseminačné dávky sú doložené dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého semeno pochádza, vystaveným v krajine vývozu organizáciou, ktorá vedie plemennú knihu,
d) ID spĺňajú veterinárne podmienky na dovoz vrátane karantény (+ doklad TRACES),
e) ID sú doložené osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.

Poplatok:

Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia 100,- EUR  (+ 20% DPH)
Za každú inseminačnú dávku 30,- EUR (+ 20% DPH)

 

IRC poskytuje možnosť uskladnenia vyprodukovaných inseminačných dávok

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok je 50,- EUR (+ 20% DPH)
Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac ks/kalendárny rok je 100,- EUR (+ 20% DPH)

Vytlačiť   E-mail