Inseminácia v stredisku IRC Krásny Majer

V objekte IRC Krásny Majer je vykonávaná inseminácia kobýl zmrazenou alebo čerstvou spermou. Kobyly sú v priebehu inseminácie, prípadne až do vyšetrenia žrebnosti (v závislosti od dohody s majiteľom kobýl) ustajnené v objekte Krásny Majer. Inseminácia zmrazenou spermou je vykonávaná v podmienkach, ktoré umožňujú  intenzívnu reprodukčnú starostlivosť.

 Poplatky za kŕmne dni:

Poplatok za kŕmny deň kobyly bez žriebäťa

7,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za kŕmny deň kobyly so žriebäťom

9,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za kŕmny deň plemenného žrebca

8,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou spermou od žrebca vo vlastníctve NŽ

100,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej chladenou spermou žrebca vo vlastníctve NŽ

200,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve NŽ

200,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou spermou vo vlastníctve majiteľa kobyly

100,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej chladenou spermou žrebca vo vlastníctve majiteľa kobyly

200,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve majiteľa kobyly

300,- EUR (+20% DPH)

 Pripúšťací poplatok:

 poplatok pokrýva insemináciu kobyly v jednom,  v prípade potreby, až v troch cykloch ruje. Pripúšťací poplatok je rozdelený na dve časti.

Základný poplatok:

Prvá časť (základný poplatok) je zaplatená pri prevzatí kobyly.

Doplatok po zistení žrebnosti:

Druhá časť (doplatok) je uhradená majiteľom kobyly v prípade potvrdenia žrebnosti. Majiteľ je povinný oznámiť dodávateľovi do 31. októbra výsledok vyšetrenia kobyly na žrebnosť. Majiteľovi kobyly budú na základe uhradenia doplatku dobierkou zaslané, resp. osobne odovzdané - potvrdené pripúšťacie lístky.

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve:

Podmienky odberu spermy:

 • DNA typizácia plemenného žrebca
 • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca
 • potvrdenie o výbere plemenného žrebca na sezónu 2023

Pri použití, alebo uskladnení inseminačných dávok importovaných zo zahraničia musia tieto spĺňať uvedené podmienky:

 1. inseminačné dávky semena alebo ich obaly musia byť označené,
  b) spĺňajú kvalitatívne kritériá pre daný druh hospodárskych zvierat,
  c) inseminačné dávky sú doložené dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého semeno pochádza, vystaveným v krajine vývozu organizáciou, ktorá vedie plemennú knihu,
  d) ID spĺňajú veterinárne podmienky na dovoz vrátane karantény (+ doklad TRACES),
  e) ID sú doložené osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.

Poplatky:

Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia

100,- EUR  (+ 20% DPH)

Za každú inseminačnú dávku

30,- EUR (+ 20% DPH)

IRC poskytuje možnosť uskladnenia vyprodukovaných inseminačných dávok:

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok je

50,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac ks/kalendárny rok je

100,- EUR (+ 20% DPH)


Vytlačiť   E-mail