Slovenský voltížny pohár Topoľčianky 2003

 Informácie o podujatí

 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 1. ročník voltížnych pretekov SVP

súťaž:   a)         jednotlivcov A,B,C

 1. b) skupín A,B,C
 2. c) súťaž o najlepšieho koňa v kategórii skupín a jednotlivcov

Dátum:           13.9.2003

Miesto:            JK Národného žrebčína Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky

Usporiadateľ: Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

                        Parková 13, 951 93 Topoľčianky

Fax:                037/6301611

Tel.:                 037/6301613-5

                        0903/697 047 (Alena Matušková)

E-mail:            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web-stránka:  www.nztopolcianky.sk

Organizačný výbor:    Riaditeľ:           Ing. Michal Horný, PhD.

                                                           Ing. Juraj Šilhavík

                                                           Ing. Juraj Kovalčík

                                                           Alena Matušková

                                                           Ing. Emil Kovalčík, PhD.

 1. Všeobecné podmienky

Súťaží sa podľa:

 • - FEI stanov/18.vydanie 1990/
 • - Veterinárnych predpisov (6.vydanie 1990)
 • - Všeobecných predpisov (18. vydanie 1990)
 • - Pravidiel pre voltížne preteky a všetkých úprav, ktoré boli k pravidlám a predpisom publikované FEI a SVK (3.vydanie 1993)
 1. oficiálni hostia

Rozhodcovia:               Petra Macasová

                                   Boris Kodak

                                   Pavla Juhaszová

                                   Katarína Špirková

Lekárska služba:          MUDr. Mária Ostatníková

Podkováč:                   Ján Kuchárik

Veterinárna služba:       MVDr. Dušan Solár

 1. Technické podmienky
 2. Súťažná hala: podklad piesok a piliny, rozmer 20 x 40 m
 3. Opracovisko: podklad piesok a piliny, jedno opracovisko, jeden kruh v hale, inak vonku, v jazdiarni, viac lonžovacích kruhov
 1. Typy súťaží

Súťaž č.1 –      SVP jednotlivcov, povinná a voľná zostava sa prevedie oddelene

Súťaž č.2 –      SVP skupín.

Súťaž skupín je jednokolová, povinná a voľná zostava sa predvedú oddelene

Súťaž č. 3 -     Súťaž o najlepšieho voltížneho koňa

Vyhodnotí sa najlepší kôň pretekov v kategóriií skupín i jednotlivcov              na základe bodového hodnotenia rozhodcovského zboru.

 1. Uzávierka prihlášok

Akceptované budú prihlášky zaslané písomne najneskôr do 29.8.2003 na adresu: Alena Matušková, ul. Mlynská 8/c, 951 93 Topoľčianky.

 1. Špeciálne pravidlá
 2. a) PRETEKÁRI

Súťaže jednotlivcov sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí v tomto kalendárnom roku dovŕšia 13 rokov, alebo starší.

Pretekári v skupine môžu byť takí, ktorí v tomto kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov a mladší.

 1. b) VOLTÍŽNE KONE

Musia mať najmenej 5 rokov

 1. c) štartovné poradie

bude losované 13.9.2003 o 09.00 hod. v zasadačke NŽ Topoľčianky, š.p.

 1. d) ŠTARTOVNÉ POPLATKY

- skupina                           200,- SKK

- jednotlivci A,B,C 50,- SKK

- kôň                                 50,- SKK

 1. e) CENY A SLUŽBY

6 najlepších jednotlivcov Ž, M, A, B, C a skupinám

Možnosť stravovania formou bufetu

 1. f) Ustájnenie
 • - len v prípade požiadavky 200,- SKK za každý započatý deň
 1. Veterinárne predpisy

Každý účastník pretekov musí predložiť platný veterinárny atest o zdravotnom stave koní.

 1. Reklama
 • - povolená.
 1. PROTESTY

Protesty musia byť písomne odovzdané predsedovi zboru rozhodcov v predpísanom čase. Súčasne musí byť zaplatený poplatok u organizátora pretekov vo výške 200,- SKK.

 1. ZODPOVEDNOSŤ

Všetci účastníci pretekov sú osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia sami, ich zamestnanci, alebo kone tretej strane. Z toho dôvodu doporučujeme, aby si vybavili poistenie, ktoré v takýchto prípadoch zabezpečuje krytie ich účasti na jazdeckých pretekoch.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za účastníkov pretekov.

 1. ZMENY

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien v programe.

 1. Časový rozvrh pretekov

13.9.2003 (sobota)    

900 hod.          Schôdza vedúcich ekíp

1000 hod.         Súťaž skupín C, B, A povinná zostava + súťaž jednotlivcov C

1100 hod.         Súťaž jednotlivcov B, A povinná zostava

1300 hod.    -    1400     OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

1430 hod.         Súťaž jednotlivcov B,A voľná zostava

1530 hod.         Súťaž skupín voľná zostava

1700 hod.         Slávnostné vyhodnotenie, dekorácia.

Upozornenie

            Všetky prihlášky musia obsahovať mená cvičencov s dátumom narodenia, mená lonžérov a poradie, tak ako budú cvičiť na koni.

            Bez úplných údajov je prihláška neplatná. Vedúci ekíp musia na schôdzi predložiť 3 x vyplnené rozhodcovské listiny, čím definitívne upresnia mená lonžérov koní a voltižérov.

Schválené SVK:

 


Vytlačiť   E-mail