JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 18.-19.10.2017

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE „TOPOĽČIANKY“, Š.P. 18.-19.10.2017VÝBEROVÁ   KOMISIA

-   MVDr. Štefan Karahuta - predseda
-   MVDr. Marián Pavľak
-   Ing. Péter Görözdi
-   Ing. Eva Mlyneková, PhD.
-   Ing. Juraj Kovalčík
-   Ing. Lenka Polyaková
-   Ing. Eugen Feherváry
 
 
 
HODNOTITEĽSKÁ A CHOVATEĽSKÁ   KOMISIA

-   MVDr. Štefan Karahuta - predseda
-   MVDr. Marián Pavľak
-   Ing. Péter Görözdi
-   Ing. Eva Mlyneková, PhD.
-   Ing. Juraj Kovalčík
-   Ing. Lenka Polyaková
-   Ing. Eugen Feherváry
-   Ing. Michal Horný, PhD.
-   Ing. Samuel Sokol
-   Ing. Emil Kovalčík, PhD.

ZÁSTUPCOVIA PLEMENÁRSKEJ INŠPEKCIE SR NITRA:
-   Ing. Klára Tokovská
-   Ing. Pavla Tušková

ZA REGIONÁLNU VETERINÁRNU SPRÁVU

-   MVDr. Peter Dvonč

POZVANÍ:

-   MVDr. Dušan Solár

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 18. – 19.10. 2017  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ „Topoľčianky“, š.p. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepinierov, 36 plemenných lipicanských kobýl, 7 Shagya-arabských pepinierov, 36 plemenných Shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepinierov, 26 huculských plemenných kobýl, 3 pepinieri v chove plemena slovenský teplokrvník, 22 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 kobyly anglické plnokrvné, 1 plemenný žrebec plemena arabský plnokrvník, 2 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 32 športových koní a 3 dostihové kone vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.  
Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach. Žrebnosť v žrebčíne predstavuje 76,76 %, čo je najlepší ukazovateľ reprodukcie za posledné štyri roky.   
Komisia schválila predloženú koncepciu reprodukcie v sezóne 2018 s intenzívnym využitím inseminácie v jednotlivých chovných stádach. Výberová komisia odporúčila zaradiť v sezóne 2018 do reprodukčného procesu nového plemenného žrebca plemena Shagya-arab.
Zamestnanci NŽ „Topoľčianky“, š.p. zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.

Do chovného výcviku boli zaradené žrebce:

1. 8267 CONVERSANO XIV-14                  9. 4.2014  ž tm.š.Bel.,  167,157,176,20.5, -                                       
          o.53 Conversano XIV Mirana, m.653 Solana                                                                               
                             
2. 8337 CONVERSANO XIII-60                26. 3.2015  ž Vr.,            165,153,176,20.5, -                                       
          o.42 Conversano XIII Toplica, m.661 Grandéza                                                                           
                   
3. 8271 FAVORY XVIII-8                    11. 4.2014  ž tm.š.Bel.,        167,157,179,20.5, -                                       
          o.73 Favory XVIII Torysa, m.728 Sofija                                                                                 
  
4. 8260 GAZAL VIII-12                      4. 4.2014  ž Vr.                        160,152,170,19.0, -                                       
          o.60 Gazal VIII, m.561 Koheilan IV-47


5. 8293 GAZAL VIII-18                     11. 5.2014  ž sv. Hd.                160,154,171,20.5, -                                       
          o.60 Gazal VIII, m.602 Kuhailan Urkub I-20  

6. 8295 SHAGYA XXXII-9                    15. 5.2014  ž sv. Hd.             168,155,170,20.5, -                                       
          o.54 Shagya XXXII, m.582 Siglavy Bagdady I-10                
                                                         
   
Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu.

Vytlačiť   E-mail