NÁRODNÝ ŠAMPIONÁT KONÍ 2011 (Topoľčianky, 05.-06. august 2011)

NÁRODNÝ  ŠAMPIONÁT  KONÍ  2011 (Topoľčianky, 05.-06. august 2011)
 
NÁRODNÝ  ŠAMPIONÁT  KONÍ  2011
Topoľčianky,  5. – 6. august 2011

   V rámci osláv 90. výročia založenia Národného žrebčína Topoľčianky sa uskutoční Národný šampionát koní pod záštitou Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. a Zväzu chovateľov koní na Slovensku. Chovateľský šampionát bude prebiehať v dňoch 5.-6. augusta 2011 v Národnom žrebčíne Topoľčianky. Na šampionáte majú možnosť zúčastniť sa kone plemien shagya-arab, lipican, hucul, arabský plnokrvník, slovenský teplokrvník, furioso, nonius, norik, belgik, norik muránsky, hafling, plemená pony, netradičné plemená a americké westernové plemená uznané chovateľskými organizáciami NŽ Topoľčianky, š. p., a ZCHKS. Kone musia byť v čase uzávierky zapísané, resp. registrované v plemenných knihách uznaných chovateľských organizácií a zapísané v Centrálnej evidencii koní na Slovensku v Topoľčiankach. Uzávierka prihlášok je do 22.7.2011.

   Rozpis šampionátu, prihlasovacie formuláre a bližšie informácie získate na webových stránkach Národného žrebčína Topoľčianky (www.nztopolcianky.sk) a Zväzu chovateľov koní (www.horses.sk).

  
 
 

 
 NÁRODNÝ  ŠAMPIONÁT  KONÍ  2011 (Topoľčianky, 05.-06. august 2011)
VSTUP ZDARMA – OBČERSTVENIE ZABEZPEČENÉ!!!
 
{text=POZOR!!! - UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA ŠAMPIONÁT 22.07.2011- POZOR!!!}

Vytlačiť   E-mail