Faktúry 2020

Číslo faktúryDátum úhradyObjednávateľDodávateľUhradená suma s DPHPredmetFaktúra PDF
20850051227.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikŠtátny veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen969.45Laboratórne vyšetrenie202002015_5e57788631af3.pdf
026337640705.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikPlemenárske služby SR, š.p., Starohájska 29, 852 27 Bratislava70.85Služby202002016_5e5778d95d37f.pdf
2.2020-301.04.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikRindoš František-SHR, konzulent pre chov koní, Fulianka 25, 082 12 Prešov600.00Registrácia žriebät202002017_5e57794623463.pdf
2020037112.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikPRODO s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad263,00Materiál, preprava202002018_5e5779c1872ff.pdf
20015312.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikGASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky45.34Materiál, preprava202002019_5e577a2dd341d.pdf
20000512.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikGT - base s.r.o., Mierová 1094/44, 064 01 Stará Ľubovňa20388.00Čelný kolesový nakladač202002020_5e577aa7049e3.pdf
10200203218.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikAURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava234.00Školenie, konzultácie202002021_5e577b0589d5d.pdf
202000221.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikSvet kreativity, Legionárska 2, 811 07 Bratislava200.00Služby202002022_5e577b77553e0.pdf
20850054813.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikŠtátny veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen120.65Laboratórne vyšetrenie202002023_5e577bcc7542c.pdf
20850052813.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikŠtátny veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen864.65Laboratórne vyšetrenie202002024_5e577c1036e48.pdf
402090010104.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikProfi Press SK s.r.o., Dlhá 25, 949 01 Nitra40.80Roľnícke noviny202002025_5e577c96afe66.pdf
2020-01517.06.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikVAMM-ZM s.r.o., Župná 7, 953 01 Zlaté Moravce169.00Školenie vodičov202002026_5e577d0f6c6c6.pdf
200200906.10.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikM.P.Trade spol. s r.o., Chotárna 11, 010 01 Žilina699.30Mix DO-LP202002027_5e577dec1c784.pdf
20200120817.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikROTA plus s.r.o., Ružová 1003/4, 900 31 Stupava12.62Pracovná obuv202002028_5e58c028df964.pdf
202000014613.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikDANA K s.r.o., 951 92 Lovce 210117.64Potraviny202002029_5e58c06cb7ef4.pdf
11200204129.02.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikSIGI TRADE s.r.o., Pri Železnici 1783, 941 31 Dvory nad Žitavou668.04Melasan202002030_5e58c0d1a8b31.pdf
210100522025.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikÚstredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohosp., Matúškova 21, 833 16 Bratislava100.00Poplatok za pôdne vzorky202002031_5e58c176828d8.pdf
20000604.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikGT - base s.r.o., Mierová 1094/44, 064 01 Stará Ľubovňa24588.00Čelný kolesový nakladač202002032_5e58c1bb2cd62.pdf
010000046313.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMäso Melek s.r.o., 952 01 Melek 231225.00Potraviny202002033_5e58c2119d92e.pdf
20850077513.03.2020Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikŠtátny veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen10.65Laboratórne vyšetrenie202002034_5e58c26d56cc6.pdf