Články

Agrokomplex 2019

Tak ako každoročne, tak aj v tomto roku sa konala v priestoroch Národného výstaviska Agrokomplex, štátny podnik, medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2019. Tento rok si Agrokomplex pripísal už neuveriteľný 46. ročník konania tejto obľúbenej výstavy, nielen u chovateľov a odbornej verejnosti, ale aj u všetkých milovníkov zvierat. Svedčí o tom aj skutočnosť, že počas konania výstavy od 22.-25.8. 2019, navštívilo toto podujatie vyše 100 tisíc návštevníkov. Prezentovalo sa tu viac ako 650 vystavovateľov z domova a zo zahraničia.

Súčasťou medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu bola aj Národná výstava hospodárskych zvierat. Výstavu otvorila podpredsedníčka vlády SR a ministerka poľnohospodárstva Gabriela Matečná. Programu sa zúčastnili vzácni hostia, okrem iných aj prezident SR Ivan Gašparovič. V rámci slávnostného otvorenia bola prezentovaná aj štvorylka v podaní lipicanských žrebcov a jazdcov z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. Tá sa tešila priazni početnej diváckej kulisy a dokázala, že lipican je plemeno, ktoré bolo právom zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

NÁVŠTEVA STÁLEJ KOMISIE SENÁTU ČR PRE ROZVOJ VIDIEKA

Dňa 5.9.2019 navštívili zástupcovia Stálej komisie Senátu ČR pre rozvoj vidieka Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. Vzácnu návštevu privítal na nádvorí jazdiarne riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný. Súčasťou návštevy bola prehliadka historickej jazdiarne a predvedenie typických predstaviteľov plemien koní, ktoré sa v Národnom žrebčíne chovajú od roku 1921.

Po prehliadke hipologickej expozície sa hostia zapísali do pamätnej knihy Národného žrebčína.

Členovia delegácie:

sen. Jiří Oberfalzer - Podpredseda Senátu, vedúci delegácie
sen. Miroslav Nenutil - Predseda „Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
sen. Petr Šilar - Podpredseda komisie
sen. Emílie Třísková - Členka komisie
sen. Karel Kratochvíle - Člen komisie
sen. Petr Holeček - Člen komisie
pani Jitka Pilařová - Tajomníčka komisie

Prípravy na majstrovstvá sveta dvojzáprahov vrcholia

Majstrovstvá sveta dvojzáprahov sa konajú každé dva roky. Tento rok bude miestom diania nemecký Drebkau 11.-15.9.2019. Kvalifikáciu na toto vrcholové športové podujatie splnil Miroslav Matúška. Zapriaha lipicany z chovu Národného žrebčína Topoľčianky - Favory XII-8, Favory XII-6 a Neapolitano XI-45.

Momentálne prebieha posledná príprava pred majstrovstvami. V dňoch 2.-3.9.2019 opätovne prijal pozvanie skúsený a uznávaný maďarský záprahár Zoltán Nyul. V podobe intenzívneho sústredenia sa dolaďujú posledné detaily a odovzdávajú cenné rady. Ekipa vyrazí na dlhú cestu do Drebkau 9.9.2019.

Držíme palce a prajeme veľa úspechov!

Drezúrne preteky 26.-28.07.2019

Majstrovstvá SR Pony a mladých koní 2019

V dňoch od 26.-28. júla sa v Národnom žrebčíne opäť konali veľké drezúrne preteky. Tento krát išlo o Majstrovstvá SR v kategórii pony a mladých koní. Všetky súťaže boli otvorené a na úrovniach Z,L,S a T zbierali jazdci s lipicanmi cenné body do rebríčka Lipican Cupu. Finále sa bude konať v maďarskom Szilvásvárade koncom augusta. Počasie bolo tento krát nesmierne vrtošivé a predviedlo širokú škálu svojich podôb.

Bolo to podujatie s medzinárodnou účasťou. Medzi 56 nahlásenými koňmi boli okrem slovenských aj pretekári z Maďarska, Nemecka a Českej republiky. Na čele rozhodcovského zboru stál pán Peter Juhász (SVK), ostatnými  členmi boli Dagmar Kočiová (SVK), Iva Schützová (CZE),  Simona Fialová (CZE) a Ilona Kružíková (CZE).

Otváracie kolá

V prvý súťažný deň bolo počasie veľmi horúce. Teploty dosahovali až 35°C. Napriek tomu jazdecké dvojice podávali pekné výkony. V drezúrnej úlohe pre 4 ročné kone boli dve oddelenia. Medzi 4 ročnými koňmi sa najviac darilo Kornélii Šályovej a Georgovi Clooneymu z Hippoclubu Liptovská Sielnica. V kategórii 5-6 ročných koní si prvenstvo odniesla Linda Kilíková a Rocky Diamond z JK Horse Club Nitra. Nasledovala drezúrna úloha opäť pre mladé kone, tento krát úloha pre 5 ročné kone na úrovni „L“. V kategórii 4 ročných koní súťažila jedine Kornélia Šályová a George Clooney, v oddelení pre 5-6 ročné kone bolo až osem účastníkov a najviac sa darilo maďarskému reprezentantovi Istvanovi Marschallovi s koňom Conversano XXXIV-7 Konyak. V otvorenej  súťaži na úrovni „Z“ najlepšie zajazdila Diana Cingelová na koni Largo z JK Ivanka pri Dunaji. V úlohe pre poníky s najvyšším percentom zvíťazila jej oddielová kolegyňa Diana Hunová a Sans Gene. Ešte pred obednou pauzou sa odjazdila úloha „L“. Tu zvíťazila domáca jazdkyňa Michaela Horná a Lorry. 13 jazdeckých dvojíc sa postavilo na štart v úlohe na úrovni „S“. Najlepším sa stal opäť domáci jazdec Peter Vančo  s koňom Liliane. Prvenstvo obhájil aj v posledných dvoch súťažiach na stupni „ST“ a „T“, ale tento krát s lipicanským žrebcom Conversanom XIII-47, s ktorým je úradujúcim majstrom SR v seniorskej kategórii.

Daždivá sobota a prvé kolá MSR

Druhý deň pretekov výrazne ovplyvnilo počasie. Ráno sa odjazdili iba dve úlohy, „Z“ a „L“ a preteky museli byť prerušené kvôli búrke sprevádzanej bleskami a prudkým dažďom. Prvé kolo M SR Pony sa preto konalo v hale. Keďže prudký dážď stále pretrvával aj v popoludňajších hodinách, po dohode s účastníkmi pretekov, hlavným rozhodcom a technickým delegátom sa rozhodlo, že aj prvé kolo MSR 5-6 ročných koní sa bude konať v hale. Ostatné súťaže museli byť kvôli nepriaznivému počasiu zrušené.

MSR

V nedeľu jazdcov privítalo krásne slnečné ráno s vyhliadkou na ďalší horúci letný deň. Napriek veľkému množstvu vody, ktorá spadla v predchádzajúci deň, bol povrch v obdĺžniku vynikajúci. Počasie vydržalo až do neskorého popoludnia, kedy preteky museli byť opäť na chvíľu prerušené, kvôli krátkej búrke. Našťastie dážď aj vietor ustal a dojazdili sa všetky súťaže.

V majstrovstvách SR mladých koní sa vyhodnotila kategória 5-6 ročných koní. Zlatú medailu získala Linda Kilíková a Rocky Diamond z JK Horse Club Nitra. Striebro zostalo doma v Topoľčiankach, vďaka Michaele Hornej a Lorry. Bronzovú medailu vybojovala Paraskevi Spišáková a Junior z JK Equipolis.

Majsterkou SR v kategórii pony sa stala Dianka Hunová a Sans Gene z JK Ivanka pri Dunaji. Striebro vybojovala Júlia Martyneková a Ninus z JK Over Žilina. Bronzovú medailu získala Nela Remenárová a Aisha z JK Poľný Kesov.

Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších športových úspechov!

Všetky výsledky nájdete na stránkach www.nztopolcianky.sk, www.drezura.wbl.sk alebo www.sjf.sk

Špeciálne poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali do súťaží hodnotné ceny. Boli to firmy: Ovoticoo Nitra, Cavalor, Chateau Topoľčianky, Heineken Nitra, Dalibor Gregor, Národný žrebčín Topoľčianky a JK pri NŽ Topoľčianky.

Text, foto: NŽT

Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúre 2019

V dňoch od 5. do 7. júla 2019 sa v Národnom žrebčíne Topoľčianky konali najvýznamnejšie drezúrne preteky roka – otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúrnom jazdení. Sily si prišlo zmerať 60 jazdeckých dvojíc. Počas trojdňového zápolenia mohli diváci sledovať takmer tristo štartov na rôznych úrovniach, od stupňa Z až po T, vrátane úloh pre mladé kone.

Výborné technické podmienky,  komorná atmosféra pretekov a dobrá organizácia sem aj tento rok prilákala celú slovenskú drezúrnu špičku. Národný žrebčín, v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre kone a jazdcov, vytvoril nové zázemie pre ustajnenie koní.  Boxy sú celoročne umiestnené v nových stanoch na oplotenom pozemku hneď vedľa administratívnej budovy. Tu majú kone vytvorené kompletné zázemie vrátane sprchovacích boxov, skladiska sena a slamy, hnojiska a smetných nádob. Okolie stanov je oddrenážované a cesty medzi nimi sú vysypané štrkom, čo zabezpečuje dostatočný komfort aj v prípade daždivého počasia. Kolbisko je obkolesené novými sedačkovými tribúnami so slnečníkmi. Návštevníci môžu komfortne sledovať dianie v hlavnej aréne.

Rozhodcovský zbor bol zložený z významných osobností. Hlavným rozhodcom bol medzinárodný slovenský rozhodca Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD, ďalej Peter Juhász, z Čiech prišla skúsená rozhodkyňa Ing. Iva Schützová a jej kolegyňa Ing. Dana Kuřítková. Z Maďarska prijala pozvanie Barbara Franyó.

Piatok 5.7.2019

Príjemné letné počasie sprevádzalo športové zápolenie jazdeckých dvojíc počas celého podujatia. V piatok prebehlo sedem súťaží od úrovne „Z“ po „ST“. Okrem otvorených súťaží sa  jazdili prvé kolá majstrovských súťaží v kategórií starších juniorov, mladých jazdcov a seniorov.

Prvou súťažou bola úloha pre mladé kone na úrovni „Z“ FEI úloha pre 4-ročné kone. Vyhodnocovala sa v dvoch kategóriách, 4-ročné kone a 5-6ročné kone. Medzi 4-ročnými zvíťazil domáci jazdec David Kintšer a Conversano XIII-60. Prvenstvo v staršej kategórii zostalo doma, zvíťazila Michaela Horná s perspektívnou kobylou Lorry. Druhou súťažou bola úloha na úrovni „Z“ FEI Deti-Úvodná úloha A. Hodnotili sa dve oddelenia, otvorená súťaž a zvlášť deti. V oboch kategóriách zvíťazila Sofia Laura Petranová s koňom Piaf z NDKG Chorvátsky Grob. V nasledovnej súťaži stupňa „L“ FEI Deti družstvá si prvenstvo odniesla Zoya Ledecká a Vandato z JK Balunky Bratislava. Na úrovni „LS“ sa najviac darilo domácej jazdkyni Martine Nittnaus a Nautice. V „esku“ FEI Juniori úvodná úloha zvíťazila Petra Pechová a Fürst Lothario z JK Ivanka pri Dunaji. Posledné dve súťaže boli na úrovni „ST“. V prvej zvíťazil Peter Vančo a jeho čierny lipican Conversano XIII-47 z JK pri NŽ Topoľčianky a v druhom „ST“ ho na stupienku víťazov vystriedala jeho oddielová kolegyňa Michaela Horná a Forever.

Sobota a nedeľa sa niesli predovšetkým v dvojkolovom boji o majstrovské tituly. Podmienky na otvorenie majstrovských súťaží boli splnené v kategórii detí, ml. juniorov, st. juniorov a seniorov.

M SR Detí

V kategórii detí o majstrovský titul bojovalo 8 dvojíc. Zlato získala Dorotka Jurštáková na koni Grigoris S z JK Trenčín Nozdrkovce. Striebro a bronz si domov odniesla Sofia Laura Petranová s koňmi Przedswit XIX-16/Chocolate a Piaf z NDKG Chorvátsky Grob.

M SR ml. juniori

V kategórii mladších juniorov sa na štart postavilo 5 dvojíc. Zlatú medailu získala Zoya Ledecká a Vandato z JK Balunky Bratislava. Ela Benediková s koňom Hornett z JK VIDA Bratislava si vybojovala striebro a bronz putoval do JK Horse Club Nitra vďaka Linde Kilíkovej a jej valachovi Rocky Diamond.

M SR st. juniori

V starších junioroch zlato aj striebro získala Michaela Balážová s koňmi Gajlu a Marengo z JK Martin – Záturčie. Tretie miesto obsadila a bronzovú medailu získala Martina Výbohová s koňom Enimo z JK Masarykov dvor.

M SR Seniori

V seniorskej kategórii tento rok bojovalo 7 dvojíc. Po divácky atraktívnom druhom kole, kedy sa jazdili voľné zostavy na hudbu na úrovni „T“ sa sčítali výsledky a novým majstrom SR v kategórii seniorov sa stal Peter Vančo a Conversano XIII-47 z JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky. Striebro vybojovala Michaela Pechová s Edgarom z JK Ivanka pri Dunaji a bronz zostal v Národnom žrebčíne Topoľčianky, získala ho Kristína Flaková a Conversano VI-47.

Novým majstrom a vicemajstrom vo všetkých kategóriách, víťazom otvorených súťaží a všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Kompletné výsledky nájdete na stránke www.sjf.sk , www.drezura.wbl.sk  a www.nztopolcianky.sk .

Špeciálne poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali do súťaží hodnotné ceny. Boli to firmy: Cavalor, Agrotami Nitra, Heineken Nitra, Národný žrebčín Topoľčianky a JK pri NŽ Topoľčianky.

Zoznam účastníkov otvorených M SR v drezúre 5.-7.7.2019

Drezúrne preteky - 05.-07.07.2019: ONLINE VÝSLEDKY

 

Text, foto: NŽT

Navždy nás opustil Jozef Varga

varga jozef

Jarná bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu v Národnom Žrebčíne „Topoľčianky“, š.p. - 15.-16.05.2019

dsc 0006VÝBEROVÁ   KOMISIA

•    Ing. Péter Görözdi – predseda
•    MVDr. Štefan Karahuta
•    Ing. Eugen Feherváry
•    Ing. Juraj Kovalčík
•    Ing. František Grácz

 

Predvýber žrebcov, Topoľčianky 09.05.2019

2Komisia:
Ing. Juraj Kovalčík                  predseda komisie
Ing. Kovalčík Emil, PhD.          člen komisie
Ing. Sokol Samuel                   člen komisie
Ing. Michaela Horná, PhD.     členka komisie
Ing. Kamil Šulko                      člen komisie

 


S komisiou spolupracoval:
Miroslav Matúška, vedúci strediska Jazdiareň

Veterinárny dozor:    MVDr. Dušan Solár

Miesto konania:         Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.
                                    Jazdiareň

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky - 2019

dsc 57621.máj sa už tradične spája s Dňom otvorených dverí, ktorý je nesmierne populárny medzi širokou verejnosťou. Tento rok to bol už XIX. ročník privítania novej chovateľskej, športovej a turistickej sezóny.  Príjemné jarné  počasie prilákalo do Topoľčianok viac ako 13 000 návštevníkov.

Navždy nás opustil Siglavy XIII Corvetta…

5Dňa 19.apríla 2019 vo veku 25 rokov nás navždy opustil jeden z najvýznamnejších lipicanských žrebcov Národného žrebčína – Siglavy XIII Corvetta.

3. ročník LIPICAN CUPu bol otvorený v Szilvásvárade

513.-14. marca 2019 sa v maďarskom Szilvásvárade konali otvorené národné drezúrne preteky s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa nieslo v znamení tretieho ročníka drezúrneho seriálu Lipican Cup. Tak ako v uplynulej sezóne, aj tento rok bude pozostávať zo štyroch kôl. Prvé dve sa konajú v Szilvásvárade, druhé dve v Topoľčiankach a finále vyvrcholí opäť v Szilvásvárade. Hlavnou myšlienkou podujatia je podporiť chovateľov, majiteľov a jazdcov plemena lipican v športovej využiteľnosti týchto ušľachtilých zvierat.

Drezúrny tím na medzinárodných a národných pretekoch v Motešiciach

dsc 0006V dňoch 22.-24.3.2019 sa v Motešiciach konali medzinárodné preteky CDI 1*. V tzv. "malej runde" reprezentovali JK pri NŽ Topoľčianky tri jazdecké dvojice: Kristína Flaková a Conversano VI-47, Michaela Horná a Forever a Peter Vančo s Conversano XIII-47. Vo svojej kategórii celkovo obsadili druhé, tretie a štvrté miesto. GRATULUJEME.

Dňa 17. 3. 2019 nás náhle opustil Fridrich Pisara

pisara parte2Fridrich Pisara sa narodil 19. 7. 1940 v Brunovciach.

Tento zanietený koniar a odborník celý svoj život zasvätil chovu koní a jazdectvu. Ako predseda PD Soblahov sa zaslúžil o vznik jazdeckého centra v Trenčíne – Soblahove, ktoré pretrvalo dodnes. „Koniarska“ verejnosť ho poznala ako zakladajúceho člena Zväzu chovateľov koní na Slovensku a prvého predsedu predstavenstva ZCHKS. Ceneným odborníkom bol nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, predovšetkým v Českej republike.

Navždy naše rady opustil vzácny človek.

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť smútiacej rodine.

Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Juh, Trenčín 21.3.2019 o 14,00 hod.

Drezúrne sústredenie s Gyula Dallosom

dsc 0174V dňoch 13.-14.3.2019 sa konalo ďalšie zo série drezúrnych sústredení s uznávaným maďarským jazdcom a trénerom Gyula Dallosom. Zúčastneným jazdcom a koňom to opäť prinieslo nové poznania a drahocenné tréningové rady. Pozrite si krátku fotogalériu.

Galavečer SJF za sezónu 2018

Každoročne Slovenská jazdecká federácia organizuje na konci športovej sezóny slávnostný gala večer, na ktorom sú ocenení tí najlepší jazdci a kone v každej jazdeckej disciplíne.

Ing. Franz Josef Schröder

schroder

Odišiel veľký rakúsky hipológ európskeho formátu, ktorý celý svoj život zasvätil tradičným plemenám koní. Zaslúžil sa o zachovanie karpatského plemena huculského koňa. Až do svojej smrti pôsobil v internacionálnom zväze huculského koňa (HIF) ako medzinárodný koordinátor.

Ing. Franz Josef Schröder. R.I.P.

Kalendár podujatí pre rok 2019

 
 
  
logo_nzt PLÁN ŠPORTOVÝCH, CHOVATEĽSKÝCH A KULTÚRNO–SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V NŽ TOPOĽČIANKY V ROKU 2019

 

19.-22.4.
Veľká noc v Národnom žrebčíne
30.4.
Generálka DOD
1.5.
DOD
8.5.
Rodinné výlety
9.5.
Predvýber žrebcov GR
1.-2.6.
Parkúrové preteky
9.6.
Dostihy
30.6.
Dostihy
5.-7.7.
MSR Drezúra – deti, ml. st. juniori, ml. jazdci, seniori
26.-28.7.
MSR Drezúra – ml. kone, pony, M ZSO Drezúra – deti, juniori, seniori
29.8.
Rodinné výlety
1.9. Rozlúčka s letom
27.-29.9.
MSR Záprahy – H1, H2
19.10.
Hubertus
6.12.
Mikuláš
 „PRÍCHOD MIKULÁŠA DO NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY“ Dňa 6.12.2018 (štvrtok)

„PRÍCHOD MIKULÁŠA DO NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY“ Dňa 6.12.2018 (štvrtok)Aj tento rok si Mikuláš a jeho družina nenechali ujsť príležitosť na návštevu Národného žrebčína v Topoľčiankach. Jazdecká hala sa zaplnila tými najmenšími divákmi, ktorí si každoročne vychutnávajú túto tradíciu v priestoroch žrebčína.

Napriek chladnému počasiu sa prví návštevníci začali schádzať v priestoroch historickej jazdiarne už od pätnástej hodiny. Využili možnosť povoziť sa v kočoch ťahaných krásnymi lipicanmi a prezrieť si historickú jazdiareň, ktorá svojou výzdobou dotvárala čarovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.

Drezúrny rebríček SJF 2018

Drezúrny rebríček SJF 2018Popredné miesta pre kone a jazdcov z Topoľčianok
  
Drezúrny šport na Slovensku zažíva v posledných rokoch veľký rozmach. Stúpa počet jazdcov, koní aj pretekov. Častejšie sledujeme zastúpenie Slovenska na medzinárodných pretekoch s výbornými výsledkami. Drezúrna komisia SJF pod vedením Ing. Michaely Hornej, PhD. celoročne zhromažďuje výsledky všetkých jazdcov a koní  riadne evidovaných na SJF v celoslovenskom drezúrnom rebríčku.  Pri stúpajúcom počte jazdeckých dvojíc rastie aj ich kvalita a tým silnie konkurencia. Pre mnohých jazdcov je to veľká motivácia zlepšovať sa a dosiahnuť čo najvyššie umiestnenie v drezúrnom rebríčku. Tí najlepší sú každoročne ocenení na drezúrnom Gala večery za prítomnosti najvyšších činovníkov Drezúrnej komisie a Slovenskej jazdeckej federácie. JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky má v tejto disciplíne evidovaných sedem jazdcov a 20 koní na rôznych úrovniach.
 

TOP DRIVER AWARD 2018 – Matúška 4.miesto!

1TOP DRIVER AWARD 2018 – Matúška 4.miesto! Top Driver Award je celosvetový záprahový rebríček, ktorý zoraďuje najlepších záprahárov v kategórii jednozáprahov, dvojzáprahov a štvorzáprahov. Zarátava štyri najlepšie výsledky z celkovej súťaže v jednej sezóne z medzinárodných pretekov CAI3*, CAIO4* a CHM. Body sa prideľujú podľa celkového umiestnenia v závislosti od počtu súťažiacich v kategórii.