Faktúry 2019

Dátum úhradyObjednávateľDodávateľUhradená suma s DPHPredmetFaktúra PDFČíslo faktúry
25.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikNITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra422,34Potraviny201901002_5cb46cd95a8be.pdf30100013
01.02.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231174,37Potraviny201901003_5cb46d4815e51.pdf9100000024
14.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikŠtátny veterinárny a potravinový ústav vo Zvolene, Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen78,90Laboratórne vyštrenie201901004_5cb46e1108e6a.pdf198500004
17.06.2019Národný žrebčín \"Topoľčianky\" štátny podnikLUKASTAV SK s.r.o, 95194 Hostie 328455.00Stavebné práce201901005_5cb46fb963d02.pdf201900001
01.02.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikSlovenská poľnohosppodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21,81107 Bratislava110,00Predplatné na rok 2019 Vestník MPRV SR201901006_5cb472267db7a.pdf7190050
25.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikAURUS spol. s r.o., Trnavská 80,82102 Bratislava676,80Splátka na rok 2019201901007_5cb472f9e971c.pdf101901184
14.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikŠtátny veterinárny a potravinový ústav, Jánošíkova 1611/58, 02801 Dolný Kubín277,80Rozbor vody201901008_5cb4741dcd87c.pdf2019820026
17.06.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMVDr.Peter Pongrácz-VETIS, 93003 Královičove Kračany 91268.68Materiál201901009_5cb474a63a67e.pdf201960016
06.06.2019Národný žrebčín \"Topoľčianky\" štátny podnikPEMIDA s.r.o., 1.mája 30/A, 95301 Zlaté Moravce311.08Materiál201901010_5cb4762ba491b.pdf190013
09.05.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikGREENERY s.r.o., Novomeského 507/59, 94912 Nitra296,76Materiál201901011_5cb476ba190bc.pdf2019/01
25.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikSlovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava1252,00Odber zemného plynu201901013_5cb47760dbdf7.pdf8609730147
18.02.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231167,24Potraviny201901014_5cb478112ffd9.pdf9100000128
16.04.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikEuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice 166,80Výkon zodpovednej osoby201901015_5cb4788cca956.pdf1420190175
11.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMgr. Kristína Žigová DOMENA, Bočná 392/11, 94905 Nitra70,00Školenie201901016_5cb478edc26c7.pdf190013
09.05.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikRindoš František-Shr, konzulent pre chov koní, Fulianka 25, 08212 Prešov663,00Registrácia žriebät a zaradenie kobýl do PK201901017_5cb479a152cc9.pdf1.2019-3
06.02.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikZväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo, Skuteckého 19,97401 Banská Bystrica50,00Členský príspevok na rok 2019201901018_5cb47a19184fd.pdf20190206
25.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikRegionálna veterinárna a potravinová správa , Akademická 1, 94901 Nitra24,54Poplatok za veterinárnu kontrolu a inšpekciu § 32201901019_5cb47ab06d7da.pdf4148001037
30.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikAron Export-Import Krzysztof Szczepaniak, Malachowo 56, 63-140 Dolsk2490,00Služby201901020_5cb47bc9904da.pdf00005/2019
25.01.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikPlemenárske služby SR š.p., Starohájska 29, 85227 Bratislava44,00Test paternity koní201901021_5cb5ab772bc35.pdf721190015
01.02.2019Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikProfi Press SK s.r.o., Dlhá 25, 94901 Nitra40,80Služby201901022_5cb5abcd46329.pdf3910900111