Registrácia žriebät v roku 2019

Upozorňujeme chovateľov, že od 24.4.2019 sa zmenili podmienky registrácie žriebät v zemskom chove. V prípade žriebät narodených v roku 2019 a zahlásení na Oddelenie marketingu a plemenárskej evidencie do Národného žrebčína do 14 dní od ich narodenia, bude majiteľovi fakturovaný poplatok za dopravu pre konzulenta 0,30 EUR/km. Ak majiteľ nahlási žriebä po tomto termíne (po viac ako 14-dňoch od jeho narodenia), môžu byť majiteľovi účtované plné náklady spojené s registráciou žriebäťa.
 
Pri registrácii žriebät v zahraničí bude majiteľ hradiť dopravu konzulentovi podľa cenníka.

Vytlačiť   E-mail