Dôležité oznamy

Veterinárne podmienky pre kone na podujatiach v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, štátny podnik

  Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre  stanovuje veterinárne podmienky pre kone na športových a chovateľských podujatiach v Národnom žrebčíne nasledovne:

  1. Kone musia byť zaregistrované a musia mať vystavený identifikačný doklad – pas.
  2. Kone zo zahraničia musia byť sprevádzané osvedčením o zdravotnom stave (Úradný vestník EÚ) vzor L 192/11.
  3. Kone, ktoré sa zúčastnia športových alebo chovateľských podujatí, musia mať serologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní (IAE) v akreditovanom pracovisku nie staršie, ako 6 mesiacov k dátumu podujatia. Dátum klinického vyšetrenia musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade, alebo v zdravotnom preukaze, alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa. Zvieratá musia mať zároveň v pase potvrdenú vakcináciu na tetanus a chrípku.

Oznam pre chovateľov - nutnosť uvádzať e-mailovú adresu a telefónne číslo.


Z dôvodu rozšírenia databázy v plemenárskej evidencii  a v súlade s nariadeniami EÚ, žiadame chovateľov a majiteľov koní pri akejkoľvek forme komunikácie (žiadosť o vystavenie pasu, žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode koňa, žiadosť o zmenu majiteľa  a pod.) uvádzať e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 
Urýchli to včasné vybavenie Vašej žiadosti.