Inseminácia v stredisku IRC Krásny Majer

IRC Krásny Majer

V objekte Krásny Majer je vykonávaná inseminácia kobýl zmrazenou alebo čerstvou spermou. Kobyly sú v priebehu inseminácie, prípadne až do vyšetrenia žrebnosti (v závislosti od dohody s majiteľom kobýl) ustajnené v objekte Krásny Majer. Inseminácia zmrazenou spermou je vykonávaná v podmienkach, ktoré umožňujú  intenzívnu reprodukčnú starostlivosť.

Poplatky za kŕmne dni

Poplatok za kŕmny deň kobyly bez žriebäťa  5,- EUR
Poplatok za kŕmny deň kobyly so žriebäťom 7,- EUR

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou

 130,- EUR *
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou  spermou  20,- EUR *

* Poplatok je splatný zálohovo pri prijatí kobyly do IRC

Poznámka: poplatok pokrýva insemináciu kobyly v jednom (až v prípade potreby) v  troch cykloch ruje.

Pripúšťací poplatok

Pripúšťací poplatok je rozdelený na dve časti.

Základný poplatok

Prvá časť (základný poplatok) je zaplatená pri prevzatí kobyly.

Doplatok po zistení žrebnosti

Druhá časť (doplatok) je uhradená majiteľom kobyly v prípade potvrdenia žrebnosti. Majiteľ je povinný oznámiť dodávateľovi do 31.októbra výsledok vyšetrenia kobyly na žrebnosť! Majiteľovi kobyly budú na základe uhradenia doplatku dobierkou zaslané, resp. osobne odovzdané - potvrdené pripúšťacie lístky.

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve

Podmienky odberu spermy:

  • výberová knižka
  • DNA typizácia
  • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca

Poplatok:

Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia 100,- EUR 
Za každú inseminačnú dávku  20,- EUR

 

IRC poskytuje možnosť uskladnenia vyprodukovaných inseminačných dávok

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok je 50,- EUR 
Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac /kalendárny rok je 100,- EUR 

Ku každému poplatku sa pripočíta platné 20 % -ná DPH


Vytlačiť   E-mail