Poskytované služby


Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ Topoľčianky, š.p. poskytuje v ROKU 2020 nasledovné služby

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

eu

  • Inseminácia kobýl čerstvou spermou
  • Inseminácia kobýl zmrazenou spermou
  • Diagnostika žrebnosti sonografom
  • Laboratórne vyšetrenie biologickej kvality spermy žrebcov
  • Odber semena plemenníkom z iných staníc žrebcov a mrazenie
  • Možnosť individuálneho nákupu inseminačných dávok
  • Import čerstvej spermy zo zahraničia podľa platných predpisov pre SR
  • Import hlboko zmrazených inseminačných dávok s možnosťou karantény a uskladnenia, podľa platných predpisov pre SR


Vytlačiť   E-mail