Cenník Inseminačno-reprodukčného centra

Cenník inseminačných dávok pre NŽ Topoľčianky, š.p., v roku 2019

Číslo žrebca Meno žrebca Cena PP v roku 2019 (bez DPH)
pre kobyly zapísané v PK na Slovensku pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku
3862 Quinnus II 100,-€ (vrátane 20 % DPH) -
3895 Kaiser Karl 100,-€ (vrátane 20 % DPH) -

Cena inseminačnej dávky v zmysle zmluvy a dohody s majiteľom žrebca Gestüt Sprehe GmbH.

Poplatok uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry od Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p.

 

Cenník poplatkov

Manipulačný poplatok  20,- EUR (vrátane 20 % DPH)  uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. 

Prepravné

(pri zaslaní zásielky vlakom)

 15,- EUR (vrátane 20 % DPH) uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný poplatok.

 

Cenník pripúšťacích poplatkov pre NŽ Topoľčianky, š.p., v roku 2019

Číslo žrebca Meno žrebca Cena PP v roku 2019 (bez DPH)
pre kobyly zapísané v PK na Slovensku pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku
88 Tobrok III (Suleiman) 500,-€ 1 000,-€
104 Conversano XVI Solana 400,-€ 1 000,-€
42 Conversano XIII Toplica 500,-€ 1 000,-€
2943 Dahoman XV 200,-€ -
83 Hroby XX 150,-€ 500,-€
65 Oušor XIII 150,-€ 500,-€
66 Oušor IX 150,-€ 500,-€

Vytlačiť   E-mail