Poskytované služby


Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ Topoľčianky, š.p. poskytuje v ROKU 2021 nasledovné služby

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

Plemenné žrebce 2021PLEMENNÉ ŽREBCE 2021